Anna meidän auttaa!
Vastaamme viestiisi 24 tunnin kuluessa.
  Demand Generation = Kysynnän luominen

  Mietipä miltä tuntuisi, jos yrityksesi olisi aina se ensimmäinen vaihtoehto […]

  Lue lisää

  Miksi bisnestä ei kannata tehdä kaverin kanssa?

  Usein vietämme vapaa-aikaamme ystäviemme seurassa. Osalla meistä ystävyys yltää jopa työelämään. Esimerkiksi yrittäjän on helppo jutella toiselle yrittäjälle erilaisista kokemuksista ja liiketoiminnastaan. Joskus kahden yrittäjän välinen ystävyys laajenee jopa yritysten väliseksi yhteistyöksi tai yhteiseksi yritykseksi, jotka saattavat toisinaan olla enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia.

  Kaverin kanssa bisneksen tekeminen saattaa kuulostaa erittäin houkuttelevalta ja helpolta. Syy tämän ilmiön muodostumiselle on usein se, että ystävyyden ajatellaan mukautuvan helposti myös yrityksen toimintaan. Näin ei kuitenkaan aina ole. Yksi viisas ihminen kerran sanoikin: ”Raha ja ystävyys eivät sovi yhteen”, ja tämä usein pitää myös valitettavasti paikkaansa. Yritys ei välttämättä saa toiminnalleen yhteistyön myötä esimerkiksi parhaita kasvumahdollisuuksia, jos bisnestä tehdään alan parhaimman toimijan sijaan kaverin kanssa. Miksei kaverinkaan yritys voisi olla se paras vaihtoehto, mutta yhteiset pelisäännöt ovat tällaisessa tilanteessa tärkeä olla selvillä.

  Sopimukset

  Kaverin kanssa bisnestä tehdessä on kaksi eri toimintatapaa. Joko tehdään yhteistyötä toisen yrityksen kanssa tai toimitaan osakkaina ja perustetaan yhdessä yhteinen yritys. Ongelmaksi tässä jälkimmäisessä tilanteessa muodostuu usein se, ettei osakassopimusta ole tehty lainkaan tai se on tehty väärin. Jos tällaisessa tilanteessa tapahtuu jotain sellaista, jossa toinen osapuoli ei suullisen sopimuksen ja yhteisymmärryksen jälkeen toimi niin kuin on sovittu, tulee tilanteesta vaikea. Tällöin vain kirjallisella osakassopimuksella on merkitystä. Osakassopimuksen merkitys onkin äärimmäisen tärkeä, sillä se määrittää reunaehdot ja sen mitä tapahtuu, jos esimerkiksi yhdessä sovittuja asioita ei suoriteta tai toinen osakas haluaa lähteä pois yrityksestä. Osakassopimus kannattaa tehdä yhteistyössä osaavan asianajajan kanssa, koska silloin sopimuksesta tulee lähtökohtaisesti vedenpitävä ja säästytään ikäviltä yllätyksiltä.

  Toinen puoli kaverin kanssa bisnestä tehdessä on tilanne, jossa kaverilta ostetaan esimerkiksi palvelu. Tässäkin tilanteessa on hyvä ja tärkeä määrittää, mitä palvelu sisältää, kuinka usein asioita tehdään ja mitkä ovat palvelun tavoitteet. Sopimuksen tekeminen on tärkeää myös siksi, koska usein yhteistyösopimuksesta irtosanoutuminen kaverin kanssa on henkisesti raastavaa. Jos kuitenkin on määritelty yhteiset pelisäännöt yhteistyösopimuksessa, pystytään yhdessä myös objektiivisesti katsomaan tilannetta, ja jos homma ei toimi, voi yhteistyön hyvissä mielin lopettaa. Ilman kirjallista sopimusta ystävyys voi kärsiä, sillä rahan liittyessä kaveruuteen, on se aina riskialtista. Sopimuksen avulla varmistetaan myös se, ettei väärinkäytöksiä tapahdu vahingossa tai tahallisesti. 

  Bisneksen tekemisessä kaverin kanssa ei välttämättä ole mitään vikaa, kunhan selkeät reunasäännöt on mietitty etukäteen. Kirjallinen sopimus ei myöskään ole epäluottamuslause, vaikka se helposti tulkitaankin epäluottamukseksi ystävien välillä. Päinvastoin se lisää luottamusta ja kertoo siitä, että yhteisistä asioista pystytään ystävän kanssa sopimaan sekä pitämään kiinni.

  Työstä saatu korvaus

  Kun oman yrityksen tuotteita tai palvelua myy kaverille, hinnoittelu saattaa tuntua jopa kiusalliselta. Palveluille tai tuotteille ei ehkä kehdata laittaa sitä hintaa, mikä olisi muille asiakkaille täysin normaali ja työmäärää vastaava hinta. Hinnoista sopiminen ja esimerkiksi äärimmäisen edullinen hinnoittelu eli niin sanottu ”kaverialennus” saatetaan usein laittaa ystävyyden piikkiin, jolloin työlle ei välttämättä edes saada asianmukaista korvausta. Tilanne voi myös mennä kiusalliseksi, jos kaveri pyytää alennusta, eikä palvelun tai tuotteen tarjoaja kehtaa siitä kieltäytyä ystävyyssuhteen takia.

  Tilanteissa, joissa kaverin yrityksestä saa jotain hyvään hintaan tai jopa ilmaiseksi, saattaa houkutus iskeä päälle. Ratkaisu kuulostaa helpolta, mutta ei välttämättä ole paras mahdollinen yrityksen kannalta. Pahimmassa tapauksessa sovittu yhteistyö saattaa toimia jopa kuluna. Hintaa ei välttämättä kehdata nostaa tai muuttaa myöhemmin, vaikka tarvetta sille olisi. Lisäksi halvalla ei saa aina parasta, joka valitettavasti päätee yleensä myös näissä tapauksissa, jolloin lopputulokset eivät ole välttämättä parhaita mahdollisia. Edullisuus saattaa houkuttaa, mutta laadun tulisi jokaisessa kasvua tavoittelevassa yrityksessä mennä hinnan edelle.

  Toisen tunteiden loukkaaminen

  Ystävyyssuhde voi pahimmassa tapauksessa kärsiä yhteistyön tai yhteisen yrityksen myötä. Ystäväsi työmaailmassa saattaa myös erota radikaalisti siitä ystävästä, jota tapaat vapaa-ajallasi. Jos toinen ei ole tyytyväinen saamaansa tuotteeseen/palveluun tai toisen työskentelytapaan ja mainitsee asiasta, saattaa läheinen ystävä ottaa kommentin loukkauksena. Jos esimerkiksi yhteistyöyritys taas on joku ulkopuolinen ja henkilöstöltään aiemmin tuntematon, ottaa se tämän tyyppiset kommentit usein paremmin vastaan. Entuudestaan tuntemattoman henkilöstön kanssa toimiminen on usein myös helpompaa, sillä vaikka varsinaista ystävyyssuhdetta ei välttämättä ole muodostunut, voi asiakassuhde silti olla erinomainen ja samalla ammattimainen.

  Ystävä saattaa myös loukkaantua, jos haluat jossain vaiheessa vaihtaa esimerkiksi yrityksesi palveluntarjoajan johonkin ulkopuoliseen. Tätä tilannetta ei synny, jos alun alkaenkaan ystävien kanssa ei tehdä bisnestä. Liian usein näkee tilanteita, joissa palvelua ei osteta, vaikka sille olisi selkeästi tarve. Usein perusteluna tällaiselle on juuri nykyinen yhteistyökumppani, joka on ystävä. Halu palveluntarjoajan vaihtamisesta voi olla suuri, mutta sitä ei kehdata vaihtaa, koska pelätään kaverin suuttumista. Tunteet usein nousevat kaverisuhteiden pohjalta helpommin pintaan, ja vaikka yhteiset saunaillat ovat mukavia, ei ystävyys saisi tulla yrityksen kasvun edelle.

  Myös erimielisyydet esimerkiksi palvelun laadusta voivat olla mahdollisia, eikä niistä välttämättä kehdata sanoa suoraan. ”Rehellisyys maan perii” on meille tuttu vanha sananlasku. Ystävän kanssa saattaa kuitenkin olla haastavaa olla rehellinen. Toista ei haluta loukata, jolloin helposti tyydytään vähän huonompiinkin lopputuloksiin. 

  Ajankäyttö bisneksessä kaverin kanssa

  ”Ei kai haittaa, että tehdään tää teidän juttunne sitten kun keretään?” 

  Ajoitus on myös tekijä, johon ystävyys saattaa vaikuttaa. Kun palvelu on ostettu jostain muualta, tarkoista aikatauluista ammattitaitoisissa yrityksissä pidetään aina kiinni. Jos palvelun tarjoaa taas kaveri, voidaan ystävän yritys laittaa taka-alalle, jolloin se ei ole välttämättä samassa linjassa muiden asiakasyritysten kanssa.

  Rooli yrityksen asiakkaana jää siis usein epäselväksi ja tämän takia olisi tärkeää tehdä myös kavereiden kanssa kirjallinen yhteistyösopimus. Tällöin ei jää epäselväksi, ollaanko tilanteessa kunnollisia bisneskumppaneita vai ystäviä, jotka tekevät toisilleen vähän väliä pienen karhunpalveluksen. Kynnys vaatia tietynlaista palvelua myös kasvaa, jos omasta roolista toisen yrityksessä on epävarma. 

  Palveluntarjoajan ollessa oman sisäpiirin ulkopuolinen, tällaista tilannetta tuskin tulee kohdalle. Palvelun saamisesta on selkeä varmuus, aikataulut ovat kohdillaan ja suoraa palautetta voi antaa palveluntarjoajalle, pelkäämättä tunteiden loukkaamista.

  Kilpailutus, tavoitteet ja näkemykset

  Myös kilpailutus jää tällaisissa tilanteissa usein pois kuvioista. Jos tuotteesta tai palvelusta todella haluaisi etsiä itselleen sen kaikista parhaimman, ei valinta menisi samalla tavalla kuin kaverin kanssa. Kilpailutuksella sekä valintojen erilaisella punnitsemisella löydetään omalle yritykselle paras mahdollinen kumppani. Miksipä ystävänkään yritys ei tätä voisi olla, mutta eri vaihtoehdoista olisi hyvä olla ainakin tietoinen.

  Tavoitteet ja näkemys yrityksestäsi voivat myös olla erilaisia ystäväsi kanssa. Omien mielipiteiden tuominen esiin ei välttämättä ole yhtä helppoa, kuin entuudestaan tuntemattoman yrityksen työntekijöiden kanssa. Uusi yhteistyökumppani ei oleta yrityksestäsi etukäteen mitään, vaan pyrkii kuuntelemaan asiakkaan toiveita ja ajatuksia. Pitkäaikainen kaveri taas saattaa olla toiminnastasi etukäteen hyvinkin tietoinen, jolloin vanhoihin toimintatapoihin saattaa helposti kangistua, eikä uusia toimintatapoja välttämättä keksitä tai oteta käyttöön. Toki tiedosta on myös hyötyä, eikä tilanne ole täysin mustavalkoinen.

  Jos jokin ystäväsi kanssa tehdyssä bisneksessä menee pieleen, ovat myös seuraukset usein pahempia, kuin tilanteissa, joissa yhteistyöyritys ei ole entuudestaan kaveri. Tällainen huono yhteistyö on huomattavasti helpompi jättää kuin se, jossa kaverin kanssa tulee erimielisyyksiä. Huono yhteistyö ystävän kanssa koetaan usein myös stressaavammaksi, eikä tilanteesta pääse niin helposti eroon, kuin ulkopuolisen kanssa tehdystä sopimuksesta. Usein henkilökohtaiset asiat kietoutuvatkin tällaisiin liiketoiminnallisiin asioihin, joihin niiden ei tulisi liittyä.

  Jokainen tilanne on varmasti erilainen, eikä aina ystävän kanssa tehty bisnes ole pelkästään huono asia. Kun yhteiset pelisäännöt ovat tiedossa molemmilla osapuolilla, sujuu bisnes kaverinkin kanssa varmasti mallikkaasti. On kuitenkin suositeltavaa miettiä eri vaihtoehtoja etukäteen ja rohkeasti uskaltautua vaihtamaan esimerkiksi yhteistyö ystävän yrityksestä tarvittaessa myös muualle. Kyse ei siis ole ystävyyden eliminoimisesta, vaan yksinkertaisesti siitä, että yrityksesi saisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet kasvulleen ja liiketoiminta sujuisi mutkitta.

  #dotherightmarketing

  Eemil Mikkola
  Toimitusjohtaja, markkinoinnin asiantuntija
  eemil@innoclub.fi

  YHTEYSTIEDOT

  +358 45 137 3886
  contact@innoclub.fi

  All rights reserved 2022