Linkedin-markkinointi

LinkedIn-markkinointi: henkilöbrändäys edellä

 1. Henkilöprofiili kuntoon

  Kansikuva, profiilikuva, esittely jne.

 2. Statuspäivitys ja niiden optimointi

  Linkkien välttäminen, rivitys, aihetunnisteet ja emojit jne.

 3. Aktiivisuus

  LinkedIn palkitsee aktiivisuudesta – ole aktiviinen, osallistu keskusteluihin ja luo keskusteluja.

 4. LinkedIn Premium

  Esimerkiksi Sales Navigator on erittäin hyvä työkalu b2b-myyntiin.

Voiko yritys tehdä LinkedIniin oman profiilin?

Voi tehdä! Yritys-profiilin kautta yritys voi tehdä omia päivityksiään sekä mainostaa haluamilleen kohderyhmille.

Kumpi on tehokkaampi tapa markkinoida: yritysprofiili vai henkilöprofiili?

LinkedIn on verkosto, jossa ihmiset ovat kiinnostuneita ihmisistä. Tällä hetkellä voidaan kuitenkin sanoa, että aktiivinen työ henkilöprofiilin kautta saa varmasti enemmän näkyvyyttä kuin yritysprofiilin ilmaiset päivitykset. Rahalla yritykset voivat kompensoida pääsääntöisesti huonompia näkyvyyslukemia.

Mitä sisältöä minun kannattaa LinkedIniin tehdä?

Mitä asiakkaasi kysyvät sinulta? Vastaa asiakkaittesi yleisimpiin murheisiin ja ongelmiin – sen ihmeellisempiä LinkedInin julkaisujen ei tarvitse olla!

Miten saan ihmisiä kotisivulleni LinkedInin kautta?

Hyvät, asiakaslähtöiset sisällöt. Tee kotisivullesi opettavia blogitekstejä ja vinkkilistoja ja tee myös pieni päivitys aiheesta LinkedIniin. Lämmitä lukijat ensin LinkedInin puolella ja ohjaa lukijat lopulta kotisivullesi lopun tekstin pariin.

LINKEDIN-markkinointi: henkilöbrändäys edellä

 

LinkedIn on bisnesorientoitunut sosiaalinen media, jolla on maailmanlaajuisesti jo yli 600 miljoonaa käyttäjää. Tässä tekstissä käydään läpi, kuinka LinkedInin henkilöprofiili optimoidaan eli tehdään mahdollisimman hyväksi ja löydettäväksi. Tämän jälkeen käydään läpi, kuinka statuspäivityksiä voidaan optimoida. Kun tiedetään profiilin ja statuspäivitysten optimoinnin tärkeimmät osa-alueet, voidaan luoda sisältöä, joka näkyy mahdollisimman monelle henkilölle.

Käyttäjän kannattaa muistaa, että statuspäivityksiin ja sisällöntuotantoon on tietty tekninen rakenne, joka on hyvä pitää mielessä. LinkedIn eroaa merkittävästi muista pääsomekanavista, sillä muissa kanavissa visuaalinen viestintä on paljon huomiota saavaa, kun taas LinkedIn suosii tekstipohjaisia päivityksiä. Tämän tekstin tiivistetyt vinkit ovat erityisesti myyjille ja asiantuntijoille, jotka haluavat saada LinkedInistä enemmän irti, mutta niitä voidaan soveltaa myös muille yksityishenkilöille tai yritysten henkilöstölle.

 

 

HENKILÖPROFIILI KUNTOON

LinkedInin henkilöprofiilissa on tarkoitus rakentaa asiantuntijuutta, ja korostaa omaa konkreettista osaamistaan tai tarjottuja palveluita. Asiantuntija korostaa erityisesti omaa osaamistaan ja myyjä taas korostaa organisaation osaamista. Profiilissa tärkeimmät huomioon otettavat asia ovat:

 

Kansikuva

Kansikuva kannattaa olla personoitu, sillä profiilissa vierailija näkee sen ensimmäisenä. On hyvä miettiä, mitä kansikuvalla halutaan viestiä. Siihen voi laittaa esimerkiksi työnäytteitä, yhteystiedot, palvelut ja tuotteet tai logon. Kansikuva antaa heti joko hyvän tai huonon ensivaikutelman profiilista, joten siihen kannattaa panostaa.

 

Profiilikuva

Myös laadukas kasvokuva on välttämättömyys onnistuneeseen profiiliin. Kuvassa tulee näkyä henkilön kasvot tarkasti mieluiten hymyn kera ja silmät auki. Kuvassa ei tule myöskään olla mitään ylimääräistä ja sen on hyvä olla puolilähikuva. Facebookissa ja Twitterissä on suositeltavaa käyttää samaa kuvaa kuin LinkedInissä, jotta ihmiset löytävät henkilön helpommin. Asetuksista voi tarkistaa, että profiilikuva on julkinen, jotta henkilön kasvot näkyvät kaikille käyttäjille.

 

Profiilin otsikko

Eli nimen alla oleva kenttä: Tämä on tärkein tekstikenttä. Sen on hyvä kertoa työtilanne ja ydinosaaminen. Siinä on hyvä käyttää 3-5 eri asiasanaa, jotka kuvaavat henkilön osaamista parhaiten ja jotka toistuvat muuallakin profiilissa. Englannin kieltä kannattaa käyttää löydettävyyden takia.

 

Tiivistelmä (Summary)

Tiivistelmän on suositeltavaa olla laaja ja informatiivinen kuvaus henkilöprofiilin käyttäjästä. Yhteystiedot kannattaa laittaa heti tiivistelmän alkuun, jotta yhteydenotto voidaan tehdä mahdollisimman helpoksi. Tiivistelmästä olisi hyvä löytyä myös löytyä call-to-actioneita eli ladattavia oppaita tai muita materiaaleja, joita profiilin vierailijat voivat käydä katsomassa ja mieluiten lataamassa itselleen. Siellä voi olla myös linkit yrityksen verkkosivuille, verkkokauppaan tai muihin someprofiileihin riippuen, mikä henkilölle on relevantein vaihtoehto. Tiivistelmässä kannattaa käyttää myös asiasanoja, jotka luovat toistoa profiilin otsikossa oleville asiasanoille.

Tiivistelmää kirjoittaessa kannattaa miettiä tekstiä asiakkaan silmin. Mitkä asiat henkilöstä tulee tietää, jotta vakuuttaa asiakkaat tai millä erottua kilpailijoista? Tiivistelmän tekstiä voi hahmotella myös seuraavilla kysymyksillä: Minkä ongelman ratkaiset? Miksi ratkaiset ongelman? Miten ratkaiset ongelman?

 

Suosittelut (Recommendations)

Suositteluja kannattaa pyytää edellisistä työpaikoista. Jos sinua suositellaan, suosittele takaisin, jos siihen on vähänkään aihetta. Kaikista arvokkain suosittelu tulee kuitenkin omalta asiakkaalta, toiseksi ihanteellisin alihankkijalta ja vasta sen jälkeen omalta organisaatiolta. On hyvä pitää mielessä, että suosittelut ovat myös osa näkyvyyttä.

 

Työkokemus (Experience)

Työtehtäviä on suositeltavaa kirjoittaa auki jokaisen työpaikan kohdalle. Kannattaa kirjoittaa esimerkiksi päätehtävät ja tieto siitä, toiko työ uutta osaamista. On hyvä kirjoittaa myös, millaisia tuloksia on saanut työssä aikaan ja miten itse kehittyi. Mahdollisiin työnäytteisiin kannattaa laittaa linkit.

 

Keskustelevuus ja verkostoituminen

LinkedIn korostaa keskustelevuutta, sillä sen algoritmirakenteen avulla ihmiset pysyvät palvelussa pidempään ja altistuvat esimerkiksi enemmän mainonnalle, kokevat enemmän liiketoiminnallisia hyötyjä ja ostavat helpommin LinkedInin maksullisia palveluita. Verkostoituminen on erityisen tärkeää LinkedInissä. Verkostoitumiskutsuja voi laittaa kaikille mielenkiintoisille henkilöille. Mukaan kannattaa aina laittaa pieni saateteksti, josta selviää, miksi haluaa verkostoitua henkilön kanssa, ja mitä lisäarvoa voi hänelle antaa. On myös suositeltavaa kiittää verkostoitumisesta, jos oma verkostoitumispyyntö hyväksytään.

LinkedIn -profiilissa on tärkeää, että kaikki perusasiat löytyvät käyttäjästä. Kuitenkin profiili, jolla erotutaan, kertoo enemmän kuin perustiedot. Profiilin kirjoitusasua suunniteltaessa on tärkeää miettiä, miksi ja kenelle, esimerkiksi tiivistelmää, kirjoitetaan. Myyjien kannattaa kirjoittaa, esimerkiksi mitä lisäarvoa hän voi tuoda asiakkaalle tai perustella sitä, että hän on toimialansa pätevin osaaja. Oma osaaminen tulisi tuoda esille rohkeasti. Profiilin optimoinnissa tärkeintä on korostaa olennaisia palvelu- ja avainsanoja.

 

 

STATUSPÄIVITYSTEN OPTIMOINTI

LinkedInin henkilöprofiilit ovat tällä hetkellä ainoita someprofiileja, joita voidaan hakukoneoptimoida eli niihin voidaan tuottaa teknisesti sellaista sisältöä, joka auttaa niitä tulemaan löydetyksi. Mitä paremmin profiili on optimoitu ja mitä aktiivisempi on käyttäjänä, sitä enemmän saa liikennettä omalle profiililleen ja sitä paremmin myös löytyy hauissa. Tässä vinkkejä statuspäivitysten optimointiin:

 

Linkkien välttäminen

LinkedIn antaa statuspäivityksille laatupisteitä, ja jos niissä on linkkiä ulospäin LinkedInistä, se alkaa rajoittaa teknisesti niiden leviämistä ja antaa niille huonot laatupisteet. Tämä johtuu siitä, että LinkedIn haluaa ihmisten pysyvän kanavan sisällä, koska se tarkoittaisi muuten LinkedInille rahan menetystä.

 

Rivitys

Teksti on suositeltavaa rivittää niin, että kappaleissa on maksimissaan 2-3 lyhyttä tai 1-2 pitkää lausetta. Ylimääräinen ”skrollaaminen” heikentää sitoutumista statuspäivityksen lukemiseen ja tätä kautta vähentää myös luettavuutta ja reagointeja. LinkedIn typistää statuspäivityksen vain muutamaan riviin ja loput päivityksestä näkee vasta ”see more” -napin takaa. Ensimmäisen muutaman rivin tulee herättää tarpeeksi kiinnostusta ja huomiota, jotta lukija haluaa lukea koko päivityksen. Rivien pituutta on hyvä myös vaihdella, jotta luettavuus on parempaa.

 

Aihetunnisteet ja emojit

Statuspäivityksen alkuun kannattaa laittaa värikäs emoji tai joku muu tekstiefekti, jotta päivitys erottuu massasta. Emojin käyttö voi tuoda päivitykselle 1-2 % enemmän näkyvyyttä, sillä se nostaa päivitystä viestivirrasta. Aina päivityksen loppuun on suositeltavaa myös laittaa aiheeseen liittyviä aihetunnisteita eli ”häshtägejä”.

 

Julkaiseminen

Statuspäivityksen julkaisun jälkeen ensimmäiset 1-2 tuntia ovat kaikista kriittisimmät. Jos näyttöjä ja reagointeja on vähän, viestin näyttäminen uutisvirrassa vähenee huomattavasti. Kannattaa muistaa, että myös omasta statuspäivityksestä voi tykätä, jolloin saa heti jo yhden reaktion.

Näillä teknisillä asioilla pyritään saamaan LinkedInistä maksimaalinen hyöty ja siksi ne on hyvä ymmärtää. Näillä ”huijataan” LinkedInin algoritmia, jolloin statuspäivityksille saadaan enemmän viraaliuutta. Sisältöä tuotetaan LinkedInissä Suomessakin niin valtavat määrät, että jollain tavalla massasta tulee erottautua. Täytyy kuitenkin muistaa, että viraalius ei aina ole tärkeintä. Joskus voidaan haluta vain pienen kohderyhmän reagointia.

 

 

STATUSPÄIVITYSTEN SISÄLTÖ

Kun tiedetään profiilin ja statuspäivitysten optimoinnin tärkeimmät osa-alueet, voidaan luoda sisältöä, joka näkyy mahdollisimman monelle henkilölle. Postauksissa olisi hyvä myynnin sijasta keskustella yleisön kanssa. Sisällön kannattaa olla esimerkiksi kevyttä, viihteellistä, sosiaalista, persoonallista, inhimillistä tai kantaa ottavaa.

Parhaiten LinkedInissä toimivat statuspäivitykset, jotka ovat henkilöbrändiä rakentavaa ja asiantuntijuutta korostavaa. Tärkeää on myös saada herätettyä inboundia ja ohjata sitä kautta keskustelua omiin kanaviin, joissa ihminen on tunnistettavissa esimerkiksi HubSpotin kautta. Todella hyvin toimii myös sisältö, jossa jaetaan omaa osaamista ja näkemyksiä. Tällä tavalla pääsee tuomaan esille, mikä on henkilölle tärkeää hänen omalla asiantuntijuusalueellaan.

Statuspäivityksessä voi kertoa esimerkiksi samaistuttavan tarinan, johon liittyy jokin tunnetila. Voidaan asettaa väitteitä, jotka saavat aikaan keskustelua. Päivityksessä voidaan ratkoa esimerkiksi jonkun ostajapersoonan ongelma, neuvoa tai viitata uuteen tietoon. Varsinkin, jos lukija saadaan kiittämään kommentoimalla tai vastaamaan kysymykseen ja parhaimmillaan jättämään yhteystiedot, statuspäivitys on hyvin onnistunut inbound-markkinoinnin ja Social Sellingin kannalta.  Statuspäivityksen loppuun on siis hyvä lisätä kysymys tai muu lukijoiden aktivointi. Etenkin jos loppuun laittaa pyynnön lukijoiden sähköposteista kommentteihin, voi saada heti paljon kommentteja ja sitä kautta näkyvyyttä.

 

Aktiivisuus palkitaan

LinkedInistä saa parhaan hyödyn olemalla siellä aktiivinen. Siellä on hyvä tykätä muiden mielenkiintoisista päivityksistä ja kirjoittaa omia päivityksiä niin paljon kuin resurssit antavat myöten. Mitä enemmän saa reagointeja, sitä enemmän päivitykset näkyvät, joten on hyvä antaa ihmisille myös mahdollisuus esimerkiksi päteä. Myynnin vanha kikka, kuuntelu, toimii myös sosiaalisessa mediassa, joten kannattaa antaa kaikille mahdollisuus sanoa oma mielipiteensä. Tietenkin tässä on rajansa ja esimerkiksi mitään todella loukkaavaa ei kenenkään tarvitse sulattaa.

 

 

LinkedIn Premium

LinkedInstä voit ostaa esim. erittäin hyvän työkalun b2b-myyntiin: Sales Navigator. Sales Navigatorin avulla voit etsiä ja lähettää viestejä henkilöille, joille et voisi muuten lähettää viestejä. Tämä luo Linkediniin täysin uuden ulottuvuuden.

Pitää kuitenkin muistaa, että LinkedIn Premium ei tuo yhtään kauppaa sinulle ilmaiseksi – kovaa työtä ei saa missään nimessä unohtaa!

 

Jos sinulla tulee kysyttävää LinkedInin käyttämisestä markkinointi- ja myyntitarkoituksessa kysy lisää Emilialta ja Eemililtä! Emilian ammattikorkean lopputyö käsitteli LinkedInin käyttämistä myynnin kehittämisessä inbound-markkinoinnin keinoin. Työ tehtiin yhteistyössä monikansallisen yrityksen kanssa ja työhön haastateltiin useita LinkedInin guruja, kuten esim. Tom Lainetta.

 

Eemil hoitaa yrityksessämme markkinointistrategioita ja -konsultointeja ja Eemilin vahvuus on löytää yritykselle ne sopivat markkinointikanavat ja -tavat toimia. Eemil on käyttänyt LinkedInin mainostus- ja myyntipalveluita useissa asiakaskeisseissä, joilla ollaan saatu loistavia tuloksia aikaan.

 

Ota siis yhteyttä!