Logon merkitys markkinoinnissa

Logo on se asia, josta yritys tunnetaan. Monet logot jäävät ihmisten mieliin pitkäksikin aikaa, eikä mieleenpainuva logo ole välttämättä kovinkaan monimutkainen. Hyvä logo voi olla taiteellinen, yksinkertainen, värikäs tai mustavalkoinen – ulkoasulla ei välttämättä ole siinä mielessä merkitystä. Logo on kuitenkin yrityskuvan tukena, sekä iso osa yrityksen markkinointiviestintää. 

Tehokkaassa markkinointiviestinnässä painotetaan aina yhtenäistä ilmettä. Tämä ulottuu käyntikortteihin, kotisivuihin, sekä usein myös työvaatteisiin. Logo on osa tätä viestintää, sillä yritysten värien ohella se esiintyy kaikessa viestinnässä. Logoja on alettu käyttää yritysmaailmassa jo 1800-luvulla ja tänä päivänä on vaikea kuvitella edes suuria kaupunkeja ilman omia logojaan. 

Ne tunnetut logot

Kaikkialla maailmassa toimivien suurten yritysten logot toimivat myös pienessä mittakaavassa, niin sanotusti kutistettuna. Logot ovat niin tunnettuja, että niitä voidaan jopa muokata – silti mieleen tulee tietty yritys. Hyvänä esimerkkinä tästä esimerkiksi McDonald’sin ”kultaiset kaaret”, eli keltainen M-kirjain. Pariisissa sijaitseva McDonald’s on ainoa maailmassa, jonka logo on valkoinen. Tästä huolimatta asiakkaat tietävät, mihin ravintolaan astuvat. On myös tutkittu, että McDonald’sin logo on maailmassa jopa kristittyjen ristiä tunnetumpi symboli – niin laajalle yritys on levinnyt. Myös Coca-Colan logo tunnistetaan kaikkialla. Venäjällä Coca-Cola on kirjoitettu kyrillisin aakkosin, eikä logo silti ole vähemmän tunnistettava.  

Logon uusimiseen sisältyy aina riski, varsinkin jos logo on erittäin tunnettu. Uusi logo voi hämmentää jo olemassa olevia asiakkaita, eikä yritystä välttämättä tunnisteta enää samaksi. Logon uusimisella voi toisinaan olla myös hyviä puolia, varsinkin jos logo on erittäin vanhanaikainen tai muuten toimimaton. Uusimisessa täytyy säilyttää maltti, jotta uusi logo omaksuttaisiin nopeasti asiakkaiden keskuudessa. 

Entä jos logoa ei ole vielä olemassa? Millä perusteilla tietynlainen logo otetaan käyttöön ja kuka niitä suunnittelee? Logon suunnittelu lähtee aina asiakkaiden toiveista, jotka yhdistetään suunnittelijan omaan visioon. Viimeisenä vielä kolme vinkkiä helpottamaan logopohdintaa: 

  • Logoja on yleensä vähintään kaksi. Toinen versio on usein monimutkaisempi, ja sisältää yrityksen lisäksi jonkin graafisen elementin, esimerkiksi piirroksen. Toinen versio on pelkistetty, ja sitä voidaan käyttää pienessäkin koossa selkeästi. 
  • Logon värien, muotojen ja fontin tulee näkyä kaikessa visuaalisessa viestinnässä, mitä yritys tekee ja toteuttaa. 
  • Logon tulee toimia sekä perinteisessä printtimediassa, että digimarkkinoinnissa. Esimerkiksi tietokoneella näkyvät, kolmiulotteiset kimaltelevat efektit eivät näytä miltään mustavalkoisessa sanomalehdessä.