Anna meidän auttaa!
Vastaamme viestiisi 24 tunnin kuluessa.
  Demand Generation = Kysynnän luominen

  Mietipä miltä tuntuisi, jos yrityksesi olisi aina se ensimmäinen vaihtoehto […]

  Lue lisää

  Tekoäly ja markkinointi

  Tekoäly jatkaa yleistymistään ja kasvua markkinoinnin maailmassa. Sen käyttö saattaa kuulostaa vaikealta, mutta sen hyödyntäminen on itseasiassa yksinkertaisempaa kuin osasit kuvitella. Tekoälyn aseman paraneminen markkinoinnissa tulee jatkumaan varmasti vielä pitkälle lähivuosien aikana, sillä sen käyttö on vielä alkuvaiheessa.

  Mikä on tekoäly?

  Tekoäly eli Ai on äärimmäisen laaja käsite, eikä sillä olekaan tarkkaa määritelmää. Se pystyy tekemään ihmisille älykkäinä pidettäviä toimintoja. Siinä yhdistyvät useat eri teknologiat, mutta yleisesti siinä on toimintoja, jotka vaativat ihmisälyn tasoista älykkyyttä. Tekoälyn käyttö yleistyy jatkuvasti markkinoinnissa. Markkinoijille kaikki tekoälyt eivät ole tärkeitä, mutta niistä yleisimmin käytettyjä ovat koneoppiminen, luonnollisen kielen käsittely ja luonnollisen kielen luominen. Tekoäly oppii aina lisää, mukauttaa toimintaansa oikeanlaiseksi saamiensa tietojen avulla, ja paranee sitä mukaa, mitä se on oppinut.

  Koneoppiminen on suosituin markkinoinnissa käytettävä tekoälytyyppi. Se on markkinoinnin yksilöintiä algoritmin avulla. Sitä käytetään esimerkiksi tuotesuosituksiin, avainsanatutkimuksiin ja sisällön suunnitteluun.

  Luonnollisen kielen käsittely pyrkii ymmärtämään kontekstia. Se pystyy käsittelemään ihmisten kieltä. Luonnollisen tekstin luoja on ollut käytössä jo vuodesta 1960. Se ei kuitenkaan ole ollut silloin vielä tarpeeksi hyvä, ja tekstin erotti helposti tietokoneen tekemäksi. Vasta viime vuosien aikana olemme päässeet tilanteeseen, jossa syntyvä teksti alkaa olla suhteellisen aidon tuntuista. Siitä yksi esimerkki on chatbot eli chat-robotti, joka toimii verkkosivuilla yksin ilman oikeaa ihmistä, ja vastaa kävijän kysymyksiin. Sen tarkoitus on luoda parempaa asiakaspalvelua, jolloin kävijän ei tarvitse odotella vuoroaan saadakseen apua ongelmaansa. B2B-yrityksissä chatbotia käytetään hieman harvemmin, joten se ei välttämättä kerää tietoa tarpeeksi nopeasti B2B-yritysten käyttöön.

  Luonnollisen kielen luomisesta esimerkkinä voisi olla Applen Siri, joka pystyy vastaamaan lähes mihin tahansa kysymykseen ja tuottamaan kieltä, jota ymmärrämme. Luonnollisen kielen luominen perustuukin oppimiseen, jota tekoäly tekee jatkuvasti.

  Edes pieni ymmärrys tekoälyn toiminnasta on lähes välttämätöntä nykypäivänä, jotta kilpailuetu saavutettaisiin. Tekoälyyn liittyvät ammatit ovat osa tulevaisuutta ja myös myyntiin sekä markkinointiin kaivataan tulevaisuudessa osaamista tekoälystä. Nykyisin pärjätään kuitenkin perustiedoilla, mutta ilman niitä tekoälyn hyödyntäminen voi olla haastavaa.

  Tekoälyn hyödyntäminen markkinoinnissa?

  Tekoälyn käyttäminen yrityksessä saattaa tuntua liian kalliilta, eikä sen käytöstä ole välttämättä tarpeeksi tietoa kaikissa yrityksissä. Tekoäly on kuitenkin osa tulevaisuuden markkinointia ja sen antamat hyödyt voivat olla jopa merkittäviä. Tekoälyn on tarkoitus pienentää kustannuksia, lisätä tuloja, kerätä tietoa yrityksesi toiminnan kehittämiseksi, personoida paremmin ja parantaa sijoitetun pääoman tuottoastetta. Yhä useampi yritys investoi entistä enemmän tekoälymarkkinointiin, sillä sen käyttö luo myös huomattavaa kilpailuetua. Tekoäly toimiikin yleensä parhaiten tilanteissa, joissa sen täytyy toimia nopeasti. Se suoriutuu hyvin toistuvista, rutiininomaisista toiminnoista, jotka eivät ole liian monimutkaisia. Tekoäly voi antaa ehdotuksia esimerkiksi blogitekstiaiheisiin kävijätietojen perusteella. Se pystyy seuraamaan kävijöiden tietoja ja jopa mielenkiinnonkohteita, sekä käyttäytymistä.

  Tekoäly auttaa yrityksiä erityisesti ymmärtämään asiakkaitaan paremmin. Asiakkaiden analysoinnin pohjalta heille on helpompi luoda sopivampaa sisältöä ja toimia heidän oletustensa mukaisesti. Tämän myötä tekoäly voi auttaa myös personoinnissa ja luoda asiakkaille entistä yksilöllisempää markkinointia. Tietoja voidaan kerätä esimerkiksi asiakkaiden aikaisemmista ostoksista, jolloin heille voidaan ehdottaa seuraavalla kerralla samantyylisiä tuotteita. Seuraavan oston jälkeen, tekoäly on oppinut entistä enemmän asiakkaan tarpeista ja toimii jälleen paremmin seuraavalla kerralla. Tietoja on kuitenkin nykyisin niin paljon saatavilla, että niistä on vaikea valita vain oleellisimmat. Tekoäly auttaa myös tässä ongelmassa ja hallitsee tietomääriä.

  Vaikka personointi ja tiedonkeruu ovat erinomaisia asioita markkinoijan näkökulmasta, tulisi kolmansien osapuolten evästeet ja GDPR huomioida aina toiminnassa. Nämä estävät yksittäisten henkilöiden tarkemman seuraamisen. Tietosuoja-asiat ovat jatkuvasti pinnalla ja muutosten alaisena. Tekoäly tarvitsee tietoa asiakkaiden toiminnasta, mutta sen uskotaan oppivan keräämään tietoja siten, ettei se riko tietosuoja-asetuksia ja toimii sekä eettisesti että standardien mukaan. Ajatus siitä, että edelleen näkisimme esimerkiksi meitä kiinnostavia mainoksia, on siis mahdollinen, mutta vielä haetaan, miten se lopulta voitaisiin toteuttaa. GDPR:n vaikutuksista kirjoitimme aikaisemmin blogitekstin, josta löydät tarkempaa tietoa tietosuoja-asetuksista B2B-maailmassa. Tekstin löydät täältä.

  Automatisointi on yksi tekoälyn hyödyistä. Erityisesti toistuvat, vähän muuttuvat toimenpiteet saattavat automatisoitua nopeastikin. Se voi hoitaa esimerkiksi raportoinnin, tiedonkeruun eri lähteistä ja analysoinnin. Sen hyötyjä on useita, mutta esimerkiksi markkinointikampanjoissa se voi parantaa kampanjan tuloksia, mittausta ja raportointia. Tekoälyn ennustuskykyä kannattaa myös hyödyntää markkinoinnissa.

  Tekoäly lisää myös päätöksenteon nopeutta. Kampanja saattaa yrityksessä olla vielä käynnissä, jolloin saadaan silti reaaliajassa sen menestyksestä tietoja, eikä tarvitse odottaa kampanjan loppumiseen asti sen tuottamia tuloksia. Päätöksiä voidaankin tehdä nopeasti, ilman turhaa odottelua.

  Kuvien ja videoiden tunnistaminen on myös osa tekoälyn toimintaa. Potentiaaliset asiakkaat alkavat jatkossa hakea tietoa esimerkiksi Googlesta myös kuvien avulla, joka vaikuttaa huomattavasti myös markkinoijiin ja heidän toimintaansa. Tekoäly pystyykin hyvin tulkitsemaan niin kuvia kuin videoita ja keräämää niiden pohjalta analyysia, sekä hakemaan käyttäjälle tarvitsemansa. Lisäksi tekoälyssä hyödynnetään myös puhetta. Esimerkiksi Googlesta voi hakea myös pelkällä äänellä, jolloin tekoäly ymmärtää myös sitä.

  Korvaako tekoäly sitten sisällöntuottajat? Tuskin. Vaikka tekoälyn myötä työntekijöistä aiheutuvat kustannukset tippuisivat huomattavasti, eikä inhimillisiäkään virheitä sattuisi, ei tekoälyn uskota vähentävän sisällöntuottajien arvoa. Tekoälyä kannattaa hyödyntää yksinkertaisissa automatisoituneissa toimenpiteissä, joita sisällöntuottajat tekisivät muutenkin päivästä päivään. Esimerkiksi tietoturvaan ja evästeisiin liittyvissä tehtävissä tekoäly toimii äärimmäisen hyvin, sillä niissä vältytään esimerkiksi GDPR virheiltä tai puutteilta verkkosivuilla. On kuitenkin edelleen olemassa tekoälylle liian vaikeita tehtäviä, eikä esimerkiksi luovuutta voi sillä korvata. Uskotaankin, että tekoäly voi korvata työntekijöitä jonkun verran, mutta sen myötä syntyy myös uudenlaisia työpaikkoja. Paras lopputulos olisikin se, jos sekä sisältömarkkinoijat että tekoäly toimisivat mahdollisimman hyvin yhdessä.

  Tekoälymarkkinoinnin työkalut

  Markkinoilla on useita erilaisia tekoälytyökaluja, joita yritykset voivat hyödyntää toiminnassaan. Niiden käyttöönotto on suhteellisen helppoa, mutta niitä ei kannata ottaa käyttöön vain satunnaisen kokeilun vuoksi. Oikeasti laajempaan kokonaisuuteen liittyvänä prosessina, mutta ei kuitenkaan liian monimutkaisesti, saat parhaat tulokset työkalun kokeilusta. Näin nähdään kaikki mahdolliset tekoälyn tuomat hyödyt ja tulokset. Tekoälytyökalut voivat liittyä kaikkeen mahdolliseen, mitä tekoälyn avulla voidaan tehdä Esimerkiksi sisällöntuotantoon tai analysointiin. Työkalujen käyttö lisääntyykin jatkuvasti ja niille on hyvä ulkoistaa erityisesti tavanomaiset ja yksinkertaiset tehtävät, jolloin työn nopeus, sekä tehokkuus lisääntyvät. Jos kuitenkin koet tekoälytyökalut liian kalliiksi yrityksellesi, kannattaa sinun kokeilla niitä, jotka vähentävät kustannuksiasi parhaiten.

  Yksi työkalu yrityksessäsi luultavasti on jo käytössä, jonka et välttämättä heti edes ajattelisi toimivan tekoälyllä. Google Analytics tarjoaa sinulle hyödyllisiä tietoja esimerkiksi verkkosivusi menestyksestä ja toiminnasta, kuten mikä aloitussivu toimii parhaiten verkkosivuillasi. Se on koneoppimisalgoritmi, joka antaa sinulle vastauksen mihin tahansa kysymykseen hetkessä. Google Analytics on ilmainen työkalu, johon integroituvat kaikki Googlen eri markkinointituotteet, kuten esimerkiksi Google Ads ja Data Studio.

  Toinen työkalu, joka perustuu tekoälyyn, on Hubspot. CRM on siellä ilmainen, mutta muut suunnitelmat maksavat. Hinta riippuu monesta tekijästä, mutta suosittuna palveluna Hubspotia pidetään sen erinomaisten ominaisuuksien takia. Hubspotissa tekoälyä on hyödynnetty esimerkiksi hakukoneoptimoinnissa, sähköposteissa ja sosiaaliseen mediaan liittyvissä tekijöissä.

  Markkinoilla on lisäksi monia muitakin työkaluja. Erityisesti kohderyhmästä tietoja keräävät työkalut koetaan hyödyllisiksi. Kävijätiedot ovatkin usein markkinoijille hyvin kiinnostavia tietoja, jotta esimerkiksi sisältöä olisi helpompi luoda.

  Suomessa tekoälyä hyödynnetään valitettavasti vielä suhteellisen vähän verrattuna esimerkiksi Amerikkaan. Suurin syy tähän on vähän maailmalla tunnettu kielemme, joka hidastaa tekoälyn saapumista maahamme. Voimme hyödyntää jo useita keinoja, mutta lisää on varmasti tulossa vielä tulevien vuosien aikana. Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää tekoälystä markkinoinnissa, voit ottaa meihin yhteyttä, autamme sinua mielellämme!

  #dotherightmarketing

  Eemil Mikkola
  Toimitusjohtaja, markkinoinnin asiantuntija
  eemil@innoclub.fi

  YHTEYSTIEDOT

  +358 45 137 3886
  contact@innoclub.fi
  All rights reserved 2024