Anna meidän auttaa!
Vastaamme viestiisi 24 tunnin kuluessa.
  Demand Generation = Kysynnän luominen

  Mietipä miltä tuntuisi, jos yrityksesi olisi aina se ensimmäinen vaihtoehto […]

  Lue lisää

  Markkinoinnin trendit 2022

  Vuosi 2021 perustui paljon tietosuoja-asetusten ympärille ja niiden muutoksiin. Korona vaivasi meitä edelleen ja digitalisoituminen oli tärkeämpää kuin koskaan. Miltä vuosi 2022 tulee todennäköisesti näyttämään? Kukaan ei varmasti voi tietää, mutta muutamiin eri tekijöihin kannattaa kiinnittää huomiota suunnitellessasi vuotta 2022 markkinoinnin parissa.

  Digimarkkinointi ja korona

  Korona vaikutti meihin radikaalisti vuonna 2020. Sen vaikutus on edelleen läsnä ja digimarkkinoinnin merkitys on pysynyt vahvana. Virtuaalitapahtumat ja tapaamiset kokivat erityisen suuren loikan eteenpäin koronan alkaessa, eivätkä esimerkiksi myyntitapaamiset luultavasti enää koskaan palaudu täysin perinteiseen malliin, vaikka lähitapaamisia olisikin jatkossa. Ajan säästämisen ajatus on korostunut, eikä myyjä välttämättä lähde enää tapaamaan asiakastaan paikanpäälle. Vaikka etätapaamiset ja tapahtumat toimisivat jatkossakin, ei niihin luultavasti vuonna 2022 käytetä enää yhtä paljon resursseja kuin aikaisemmin. Korona on rauhoittumassa pikkuhiljaa, eikä jokaisen tapahtuman tarvitse enää tapahtua virtuaalisesti, eivätkä ne kaikissa tapauksissa ole edes mahdollisia. Vaikka koronan vaikutus on ollut monelle meistä varmasti rajoittava ja huono asia, on se kuitenkin vaikuttanut esimerkiksi verkko-ostoksiin positiivisesti. Ihmiset suorittavat yhä isompia ostoksia pelkästään verkon kautta, eivätkä välttämättä enää vaadi kasvotusten tapaamista myyjän kanssa.

  Koronan rauhoittuminen ei tarkoitakaan digitaalisuuden merkityksen häviämistä. Digimarkkinointi jatkaa kasvuaan vahvempana kuin koskaan myös ensi vuonna. Yritys, joka ei vuonna 2022 suorita toiminnassaan ollenkaan digimarkkinointia, ei valitettavasti hyödynnä kaikkia mahdollisuuksiaan. Lähes jokaisella meistä on nykypäivän maailmassa tietokone tai jokin mobiililaite, joissa hyödynnämme nettiä. Etsimme aktiivisesti tietoa Googlesta, ostamme yhä enemmän tuotteita netistä ja omistamme henkilökohtaisia sosiaalisen median tilejä. Näiden kautta saamme myös suurimman osan tiedotuksista ja mainoksista. Digimarkkinointia tekevät yritykset siis saavat huomattavaa kilpailuetua ja heidän myyntinsä on luultavasti parempaa, kuin yrityksillä, jotka eivät sitä tee. Jos yrityksesi ei suorita vielä digitaalista markkinointia, tai sen digimarkkinointi on vielä suppeaa, on korkea aika tehdä muutoksia markkinointistrategiaan.

  GDPR muutokset

  Tietosuoja-asetukset tiukkenevat ja muuttuvat jatkuvasti. Esimerkiksi Chrome-selain lopettaa kolmansien osapuolten evästeiden tukemisen vuonna 2023. Tämä on merkittävää, sillä Chrome on maailman käytetyin selain. Kolmansien osapuolten evästeistä kävijä pystyy jo tässä vaiheessa omaehtoisesti kieltäytymään, mutta niiden kokonaan poistumisen merkitys ja vaikutukset nähdään vasta vuonna 2023. Kolmansien osapuolten evästeet auttavat erityisesti markkinoijia, sillä he voivat seurata niiden kautta yksilöiden toimintaa tarkasti ja kohdentaa markkinointinsa oikein, luoden henkilölle lisäarvoa, sekä personoidun kokemuksen. Tämä ei kuitenkaan ole enää kolmansien osapuolten evästeiden estämisen jälkeen mahdollista, sillä henkilöitä ei enää pystytä seuraamaan yksilöittäin. Kolmansien osapuolten evästeiden estämisellä pyritään luomaan verkon käyttäjälle turvallisempi ja vaikutusvaltaisempi kokemus, emmekä me pysty tätä muutosta estämään. Osa markkinoijista kokee uudistukset jopa kohtuuttomina, sillä markkinointi hankaloituu jatkossa huomattavasti. Meidän tulee kuitenkin muistaa sisältömarkkinoinnin merkitys myös jatkossa, jotta potentiaaliset asiakkaat kohderyhmästämme päätyisivät omatoimisesti verkkosivuillemme. Itse asiassa kirjoitimme jo viime vuoden ennusteissa sisällön merkityksen kasvamisesta, mutta sen merkitys kasvaa edelleen vuonna 2022. On todistettu, että ennen ostopäätöksen tekemistä tietoa hakeva B2B-yritys lukee jopa 10 sisältöä yrityksen verkkosivuilta. Tämä jos jokin kertoo meille ajankohtaisen ja asiantuntevan sisällön merkityksestä.

  GDPR muutokset ja sisältömarkkinoinnin merkitys vaikuttavat myös liideihin. Ihmisten seuraamista rajoitetaan, eikä liidien saaminen enää tulekaan välttämättä perinteisten keinojen kautta. Varsinkin, jos emme saa enää tarkkoja tietoja esimerkiksi verkkosivuilla kävijöistä. Sisällön merkitystä on pakko korostaa edelleen, sillä sen voima liidien tuotannossa on merkittävä. Muuttuvassa maailmassa sivuille löydetään juuri sisällön kautta yhä enemmän ja enemmän. Mitä enemmän yrityksellesi syntyy liidejä, sitä enemmän myös saat myyntiä. Onkin todistettu, että yritykset, jotka menestyvät liidien kasvattamisessa saapuvan markkinoinnin avulla, tuottavat myös yleensä jopa 50 % enemmän myyntiä. 

  Kirjoitimme myös kattavamman tekstin tietosuoja-asetuksista ja niiden muutoksista. Tekstin löydät halutessasi täältä.

  Sisältömarkkinoinnin merkitys vahvistuu vuosi vuodelta

  Vain 42 % B2B-markkinoijista kertoo olevansa aktiivisia sisältömarkkinoinnissaan. Tämä luku on todella matala ja sisältömarkkinointia laiminlyövät yritykset tulevat jäämään huomattavasti jälkeen kilpailijoistaan, jotka suorittavat sisältömarkkinointia aktiivisesti. Yhä useampi menestynyt yritys aikoo panostaa ja budjetoida sisältömarkkinointiin enemmän vuonna 2022.

  Laadukas, relevantti ja kiinnostava sisältö tuo asiakkaille lisäarvoa. Suurin osa liikenteestä verkkosivuille tapahtuu myös sisällön kautta. B2B-maailmassa hakukoneoptimointi onkin erityisen tärkeää, sillä yrityspäättäjien miettiessä kysymystä ja etsiessään siihen vastausta, laadukas blogiteksti vie heidät verkkosivuillesi. Relevantti, yksinkertainen ja ammattitaitoinen sisältö on osa nykypäivää. Älä kirjoita vain työporukkasi mökkireissusta, vaan painota asiantuntijatekstejä, joiden kautta blogiliikennettä oikeasti syntyy. Lisäksi panostus erilaisiin kampanjoihin, sekä hyvään viestintään on äärimmäisen tärkeää. Kampanjoihin kannattaa miettiä erityisen innovoivia keksintöjä, joita muilla alan toimijoilla ei ole tullut mielenkään. Työpaikalla voidaan pitää erilaisia aivoriihiä, joissa kaikki yrityksen yksiköt voivat osallistua ideointiin. Esimerkiksi tunnin käyttäminen työajasta kuussa pelkkään ideointiin ei juurikaan vie resursseja, vaan toisin sanoen luo niitä. Erityisesti tietosuoja-asetusten muutosten myötä sisältöön panostaminen ja sen merkitys korostuvat, kun mainontaa ei voida enää kohdentaa yhtä tehokkaasti. 

  Panostus sisältömarkkinointiin voi tapahtua esimerkiksi kehittyvän tekoälyn kautta. Vaikka tekoälyn käyttö Suomessa on vielä suhteellisen alussa, käytetään sitä joissain palveluissa jopa liiakseen. Esimerkiksi Google ajattelee lähes kaiken tekoälyn kautta, ja tekee sen tarjoamista palveluista jatkuvasti entistä intuitiivisempia. On toki hyvä, että tekoälyä ja uusia teknologioita hyödynnetään, mutta liiallisuuksissaan työkalujen käyttö saattaa hankaloitua ja ne saattavat toimia huonommin, kuin ilman tekoälyä toimivat työkalut. Tekoäly onkin vasta kehitysvaiheessa, ja palvelut kehittyvät varmasti jatkossa yhä enemmän. Tekoälyn kanssa kannattaa siis olla vielä maltillinen ja punnita, mitkä ominaisuudet toimivat ja mitkä eivät. Tekoälyä kannattaa kuitenkin hyödyntää markkinointistrategiassa vuonna 2022 edes joissain määrin, sillä se on osa tulevaisuutta.

  Tekoälyn avulla esimerkiksi personointi on helpompaa. B2B-maailmassa luottamuksen saavuttaminen on entistä vaikeampaa, joten personoinnin käyttöä ei saa unohtaa myöskään vuonna 2022. Yritykset odottavat heille räätälöityä kokemusta, jolloin luottamus kasvaa ja heille tulee arvostettu olo. Massasähköpostien lähettäminen on historiaa, mutta personointiakaan ei kannata vetää yli äyräiden. Liiallinen nimen viljeleminen saattaa jopa ärsyttää potentiaalista asiakasta. Yksinkertainen nimen mainitseminen kerran, sekä sisällön luominen juuri tämän henkilön tarpeisiin, toimii itsessään jo tehokkaasti. Ihmiset ovat nykypäivänä hyvinkin valikoivia ja tietoisia heidän asemastaan markkinoilla. Myös tämän takia personointi on äärimmäisen tärkeä kilpailukeino.

  Verkkosivun toimivuudella on myös suuri merkitys sisällön, käyttökokemuksen sekä liidien kannalta. Verkkosivujen tulisi olla houkuttelevat ja sellaiset, joihin kävijä haluaa myös palata. Mobiililaitteille optimointi on nykypäivänä äärimmäisen tärkeää ja sen tulisi olla kunnossa viimeistään tulevana vuonna 2022. Maailmassa onkin yli 5,2 miljardia ihmistä, jotka käyttävät mobiililaitteita, joissa on internet. Kävijä poistuu sivuilta nopeasti, jos ne eivät toimi hänen mobiililaitteellaan. Verkkosivujen tarkoitus on myös saada kävijä konvertoitumaan eli suorittamaan mahdollinen haluttu toiminto. Toiminto voi olla esimerkiksi jokin seuraavista: saada kävijä tekemään yhteydenotto, lataamaan jokin materiaali tai saada hänet tilaamaan uutiskirje. Jos tavoitetta ei saavuteta juuri koskaan, sivuissasi ja niiden sisällössä on luultavasti jokin vialla.

  Videomarkkinoinnin uskotaan myös lisääntyvän. Yhä useammat yritykset aikovat panostaa videomuotoiseen sisältöön erityisesti lyhyiden videoiden muodossa. Lyhyet videot pitävät potentiaalisen asiakkaan kiinnostuksen yllä pitkiä videoita paremmin. Lisäksi esimerkiksi sosiaalisen median palvelun TikTokin yleistyessä ihmiset arvostavat nopeasti katsottavia videopätkiä. Niiden ei uskota vievän heidän aikaansa yhtä paljon kuin pidempien videoiden, vaikka tosiasiassa käyttäjät käyttävät TikTokia jopa 858 minuuttia kuukaudessa ja luku nousee jatkuvasti entisestään. Myös Instagram Reels nähdään merkittävänä kanavana lyhyille videoilla, ja sen sisältöön yritykset pyrkivät myös panostamaan jatkossa. Erityisesti kiinnostaviksi koetaan erilaiset esittelyvideot yrityksen toiminnasta, sekä persoonan näyttäminen videoilla.

  Ajatusjohtajan rooli

  Anna sisällössäsi itsestäsi ajatusjohtajan kuvaa. Se lisää asiakkaittesi sitoutumista ja luottamusta yritykseesi. Erityisesti B2B-maailmassa on entistä vaikeampaa saada luottamusta aikaiseksi. Ajatusjohtaja on se henkilö, jota yritykset esimerkiksi myyntitapaamiseen odottavat. Näytä sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaillesi, miksi juuri sinä olet se ammattilainen ja miksi heidän kannattaisi sinuun luottaa. Pyri kouluttamaan potentiaalisia asiakkaitasi, äläkä perusta toimintaasi pelkkään myyntiin. Kouluttamista voi olla esimerkiksi asiantuntemuksesi jakaminen avoimesti. Pidä esimerkiksi webinaareja tai koulutuksia, joiden kautta saat luotua lisäarvoa kohderyhmällesi. Myös podcastien kautta oman asiantuntemuksen jakaminen onnistuu helposti ja rennosti. Podcastit toimivat erityisen vahvasti henkilöihin, jotka välttelevät mainoksia. Sisältöä ei välttämättä koetakaan tyrkyttäväksi, jos asiakas kokee saavansa siitä oikeasti irti uutta tietoa ja nauttivansa sisällöstä. Tiedon saannin jälkeen hän saattaa vierailla yrityksen verkkosivuilla ja kokea yrityksen toiminnan mieleiseksi, jonka pohjalta myös ostopäätöksiä tehdään. Podcasteja ei kannata rajata koskemaan vain B2C-puolta, vaan yhtä hyvin ne toimivat myös B2B-maailmassa.

  Vuonna 2022 markkinointistrategiaan tulisi kuuluakin se, että yrityksesi toimisi ajatusjohtajana. Myös kaikki työntekijät yrityksen sisällä on hyvä pitää nykypäiväisen tiedon ja ammattitaidon mukana. Pidä henkilöstöllesi koulutuksia ja anna heidän käyttää työaikaansa tiedonhakuun. Erityisesti aloilla, joissa ajankohtaiset aiheet muuttuvat nopeasti, kannattaa uusiutumisesta pitää kiinni. Oma, sekä työntekijöiden uusiutuminen on tärkeää, ettei kangistuttaisi yhteen tiettyyn toimintamalliin. Vanhojen asiakkaiden pitäminen ja uusien potentiaalisten asiakkaiden houkutteleminen koetaan myös tärkeäksi. Nämä saavutetaankin hyvin, kun näytetään rohkeasti omaa mielipidettä ja ajatuksia alan toiminnasta ammattitaitoisesti.

  Demand Generation

  Älä tyrkytä. Optimoi näkyvyytesi. Tunne asiakkaasi toiveet ja tarpeet. Puhu asiakkaillesi. Tätä on demand generation, eli kysynnän luominen.

  Demand generationin ajatus on ottaa koko asiakkaan kulkema ostoprosessi huomioon ja tarjota asiakkaan kulkemalle matkalla koko ajan sellaista sisältöä, joka tuo asiakkaalle arvoa.

  Demand Generationissa yritys pyrkii siis olemaan suosittu kohderyhmänsä keskuudessa. Jotta yritys voi olla suosittu, pitää yrityksen olla ensin kiinnostava.

  Yritys ei voi olla kiinnostava, jos se ei osaa puhutella tai auttaa markkinoinnissaan omaa kohderyhmäänsä. Demand Generation on paras tapa tehdä B2B-markkinointia, ylivoimaisesti.

  #dotherightmarketing

  Eemil Mikkola
  Toimitusjohtaja, markkinoinnin asiantuntija
  eemil@innoclub.fi

  YHTEYSTIEDOT

  +358 45 137 3886
  contact@innoclub.fi
  All rights reserved 2024