Tammikuun 2022 MarkeTHINGS

Markkinoinnin ajankohtaisia uutisia on tärkeää seurata. Keräämme joka kuukausi yhteen ajankohtaisia aiheita, joita kannattaa ottaa huomioon myös omassa liiketoiminnassa. Tammikuun MarkeTHINGS sisältää tietoa LinkedInin uudistuksista, iOS 15 päivityksen vaikutuksista sähköpostimarkkinointiin ja Instagramin muutoksista sekä nuorille että heidän huoltajilleen. 

LinkedIn muutokset

Euroopan Unionin tuomioistuin on päättänyt, että viestimainonta rinnastetaan jatkossa sähköpostimainontaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajalta, joka vastaanottaa viestin, täytyy olla etukäteen lupa, jos häntä lähestytään esimerkiksi LinkedIn viesteillä. Uusi GDPR-säännös tulee voimaan yksityisten viestimainosten osalta tammikuussa 2022. Muutos voi olla merkittävä erityisesti pienille yrityksille, joiden myyntistrategia perustuu yksityisviesteihin.

LinkedIn on tehnyt myös muita muutoksia. Se julkaisi aiemmin tänä vuonna uuden luojatilan (LinkedIn Creator Mode), joka on tarkoitettu erityisesti sisältöä luoville LinkedInin käyttäjille. Sen saa päälle henkilökohtaisessa profiilissa. Samasta paikasta luojatilan saa myös tarvittaessa suljettua, jos ei koekaan sitä itselle hyödylliseksi. Luojatilaa ei kuitenkaan voi laittaa päälle kuka tahansa. Henkilöllä tulee olla vähintään 150 seuraajaa tai yhteyttä, profiilin tulee olla hyvässä asemassa ja noudattaa yhteisökäytäntöjä. LinkedIn julkaisi hiljattain luojatilaan myös muutaman uuden ominaisuuden. Jatkossa tilan käyttäjille tarjotaan pääsyä live-videoihin ja uutiskirjeisiin. Näiden avulla luojatilassa toimiminen on jälleen helpompaa ja käytännöllisempää sisällöntuottajille.

iOS 15 päivitys

Apple tekee jatkuvasti kuluttajille suunnattuja uudistuksia käyttöjärjestelmiinsä. Uusi järjestelmäpäivitys iOS 15 on erityisen merkittävä markkinoijien näkökulmasta, ja vaikuttaa heidän työhönsä merkittävästi. Uuden järjestelmäpäivityksen yksi merkittävimmistä muutoksista on Mail Privacy Protection -ominaisuus. Sen avulla estetään lähettäjää tietämästä, onko sähköpostia avattu vai ei. Ominaisuus piilottaa myös vastaanottajan IP-osoitteen, jolloin hänen sijaintinsa jää tuntemattomaksi, kuten missä esimerkiksi sähköpostiviesti on avattu. Ominaisuus suojaa myös muita IP-tietoja. Nämä ominaisuudet vaikuttavat markkinoijiin esimerkiksi siten, ettei sähköpostimarkkinointikampanjaa voi kohdentaa sijainnin mukaan, eivätkä he saa tietoonsa enää sähköpostin avausprosentteja. Avausprosentin tietäminen on merkittävää, sillä se kertoo lisätietoa esimerkiksi kampanjan otsikoinnin toimivuudesta. Sähköpostiviesteissä olevan näkymättömän pikselin käyttö on siis estetty, joka normaalisti kertoisi avausprosentista.

Toinen uusi merkittävä muutos järjestelmäpäivityksen osalta on iCloud+ tilaus. Se sisältää muita tietosuojaominaisuuksia, kuten VPN yhteyden kaltaisen yksityisen välitysominaisuuden. Tämä ominaisuus estää eri verkkosivustoja seuraamasta Safari-selaimen käyttäjiä. Lisäksi iCloud+ tilaus antaa mahdollisuuden nähdä, mitä tietoja verkkosivuille heistä lähetetään tai on lähetetty. Lisäksi tilauksessa on sähköpostiosoitteen naamiointiominaisuus. Sen avulla kuluttaja voi antaa verkkosivustoille ”väärennetyn” sähköpostiosoitteensa. Yritykset eivät siis näe henkilön todellista sähköpostia, ellei käyttäjä itse ole sitä sallinut. Tilaus iCloud+ kuitenkin maksaa, eivätkä markkinoijat ole siitä yhtä huolissaan, kuin ilmaisista muutoksista.

On täysin ymmärrettävää, että tietosuojaan liittyviä muutoksia tehdään jatkuvasti. Kuluttajat haluavat personoitua kokemusta, mutta vähemmällä datalla. He ovat huolissaan oikeuksistaan ja siitä, mitä kaikkea heistä otetaan ylös verkkoa käyttäessä. Muutokset ovatkin äärimmäisen merkittäviä juuri siitä syystä, että jopa 47,1 % matkapuhelimien omistajista on iOS käyttöjärjestelmä käytössään. Tämä on melkein puolet kaikista matkapuhelimien omistajista. Muutos ei kuitenkaan poista markkinoijien työtä, mutta heidän tulee muuttaa markkinointistrategioitaan muutoksiin sopiviksi. GDPR-muutokset lisääntyvät varmasti myös tulevaisuudessa, joten toimintaa täytyy pakosta muuttaa tietosuoja-asetusten kiristyessä entisestään.

Instagram suojelee nuoria käyttäjiä

Instagram julkaisee uuden teini-ikäisiä suojelevan päivityksen. Uusiin ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi tiukempi ote siitä, mitä nuorille suositellaan tutki-sivulla sovelluksessa. Arkaluonteisen sisällön näkemisen tutki-sivulla voi itse valita. Joko sitä näkee, näkee vain vähän tai ei näe ollenkaan. Alle 18-vuotiaat eivät kuitenkaan voi sallia arkaluonteisen sisällön näkemistä, sillä nuoria pyritään suojelemaan sisällöltä, joka ei välttämättä sovi heidän ikäisilleen. Teini-ikäisiä ei myöskään jatkossa voi merkitä tai mainita, jos nuoret eivät seuraa näitä käyttäjiä. Tämä muutos on tehty häiritsevän käyttäytymisen estämiseksi ja nuoren yksityisyyden säilymisen takia. Lisäksi Isossa-Britanniassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa ja Irlannissa julkaistaan take a break-ominaisuus. Ominaisuus kertoo, kun käyttäjä on ollut Instagramissa selailemassa tietyn ajan. Käyttäjä voi myös asettaa itselleen muistutuksia tauoista ja saa tietoa suositelluista määristä. Vuoden 2022 alusta alkaen take a break-ominaisuus on saatavilla myös muissa maissa. Se on suunnattu sääntelemään erityisesti nuorten ajankäyttöä, mutta myös aikuisille se toimii erinomaisesti.

Vuoden 2022 maaliskuun alussa myös huoltajat voivat nähdä entistä tarkemmin, mitä teini-ikäinen tekee Instagramissa. He voivat esimerkiksi nähdä käytetyn ajan sovelluksessa ja asettaa nuorelle aikarajan. Heille julkaistaan myös oma koulutuskeskus, joka antaa opastuksia ja vinkkejä huoltajille nuorten sosiaalisen median käyttöön liittyen. Nuoret voivat myös näyttää vanhemmilleen, jos he tekevät ilmoituksen esimerkiksi häiritsevästä sisällöstä, jotta siitä voidaan esimerkiksi keskustella perheen kanssa. Muutokset ovat merkittäviä, sillä sosiaalisen median yleistyessä myös vaarallisten trendien ja häiritsevän sisällön määrä on lisääntynyt. Nyt huoltajat pysyvät paremmin tietoisena siitä, mitä nuori kokee sosiaalisessa mediassa. Samantyylisiä uudistuksia saattaa tulevaisuudessa olla myös muissakin kanavissa. 

#dotherightmarketing

EEMIL MIKKOLA
Toimitusjohtaja, markkinoinnin asiantuntija
eemil@innoclub.fi
LUE MYÖS:
Digitoimisto Innovators’ Club 

Y-tunnus: 2808050-8
Tietosuojaseloste 

© Digitoimisto Innovators’ Club 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram