Marraskuun 2021 MarkeTHINGS

Keräämme joka kuukausi yhteen merkittävimpiä markkinoinnin ajankohtaisia aiheita. Tässä kuussa niitä ovat EU:n Digital Services Act -lakiehdotus ja miten se vaikuttaa tulevaisuuden markkinointiin, Facebookin nimenvaihto Metaksi ja sen muuttuneet kohdentamissäännöt, sekä Googlen uusi versio PageSpeed Insightsista.

EU:n uusi Digital Services Act -lakiehdotus saattaa olla merkittävä, jopa negatiivisesti

Euroopan Unionissa käsitellään tällä hetkellä kahta digitaalisten palveluiden sääntöjen päivittämiseen liittyvää lakisäädäntöä, Digital Services Act (DSA) -lakisäädäntöä ja markkinointia koskevaa lakia (DMA). Lakialoitteet julkaistiin jo 15.12.2020. Ne ovat menneet kuitenkin eteenpäin syksyn 2021 aikana, mutta niiden lopullista ja mahdollista voimaantuloaikaa ei osata vielä tarkalleen sanoa. Niiden tarkoituksena on antaa eurooppalaisille enemmän valinnanvapautta verkossa ja taata perusoikeuksien turvautuminen digitaalisessa maailmassa. Käytännön kautta ajateltuna lakisäädännöt koskisivat laitonta sisältöä, avointa mainontaa ja väärää informaatiota. Yleisesti on siis tarkoitus tehdä ihmisten toiminnasta verkossa turvallisempaa ja pyrkiä pitämään eurooppalainen lainsäädäntö digitaalisten uudistusten mukana.

Uskon, että meistä jokainen kannattaisi turvallisempaa kokemusta verkossa kaikille, mutta lakialoitteet eivät ole täysin yksiselitteisiä. Jos lait tulisivat voimaan, vaikuttaisivat ne erityisesti markkinointia tekeviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, sillä ne saattaisivat kieltää jopa kaiken kohdennetun digimarkkinoinnin. DSA ja DMA menevätkin vauhdilla eteenpäin, eivätkä niiden vaikutukset näytä markkinoijien silmissä hyviltä. Tämä vaikuttaisi radikaalisti esimerkiksi talouteen ja kilpailukykyyn, sekä antaisi isommille toimijoille huomattavasti enemmän kilpailuetua. Vaikka lakiehdotusten myötä on pyritty kuulemaan eri sektoreita, uskotaan lopputuloksen silti olevan epäedullinen digimainontaa käyttävien yritysten kannalta, vaikka kaikkea datapohjaista markkinointia ei kiellettäisikään, sillä jatkuvat tiukennukset vaikeuttavat markkinoijien työtä huomattavasti. Muutosten takia oman verkkosivun sisältömarkkinointi tulisi olla ehdottomasti kunnossa, sillä tulevaisuudessa sisältömme pitää toimia vahvana houkutteena esimerkiksi verkkosivuillemme, kun muutoksia datapohjaisuuteen jatkuvasti tulee ja on varmasti vielä tulossa lisää. Vaikutukset lakialoituksesta markkinointiin nähdään kuitenkin vasta sitten, kun lait mahdollisesti tulevat voimaan.

Meta ja sen kohdentamismuutokset

Facebook Inc vaihtoi nimensä Facebook Incistä Metaksi. Nimen vaihdon syynä on omistaja Mark Zuckerbergin mukaan se, ettei vanha nimi kerro kuin vain yhdestä yrityksen osasta, Facebookista, vaikka yritykseen kuuluu useampia palveluita, kuten WhatsApp, Messenger ja Instagram. Nimenvaihdon tarkoitus on saada yhdistettyä kaikki Facebook Incin asiat yhden yhdistävän brändinimen alle, jotta ihmiset eivät ymmärtäisi yritystä liian suppeasti tai väärin. Yritysrakenne ei kuitenkaan tule muuttumaan uuden nimen myötä. Metan nimi perustuu myös heidän haaveilemaansa metaversumiin ja he uskovat yrityksen olevan suuntaamassa sitä kohti yhä enemmän tulevaisuudessa. Heidän toiveensa olisikin, että heidät nähtäisiin metaversaalina yrityksenä.

Meta muuttaa myös mainonnan kohdentamissääntöjä. Markkinoinnin yksityiskohtaiseen kohdentamiseen ei enää saa käyttää arkaluonteisia aiheita. Mainoksia ei siis saa enää kohdentaa siten, että kohdentaminen liittyy esimerkiksi terveyteen, politiikkaan, etnisyyteen, uskontoon tai seksuaalisuuteen. Esimerkiksi terveyteen liittyviä mainoksia on jo aikaisemmin kielletty, kuten otsikko: ”Onko sinulla jokin sairaus x?” on ollut ehdottomasti kielletty jo aiemmin, mutta kohdentamiseen se ei ole vielä liittynyt ennen nykyhetkeä. Tämä saattaa vaikuttaa joidenkin markkinoijien toimintaan negatiivisesti ja hankaloittaen sitä, mutta tarkoituksena on vähentää loukkaavaa toimintaa.

Suurimman osan liikevaihdostaan Meta saakin digitaalisesta mainonnasta. Se on myös saanut erittäin tarkan mainonnan kohdentamisen sallimisen takia kritiikkiä, joka on saanut yrityksen päättäjät miettimään toimintaansa tarkemmin. Tämä uusi kohdentamisen muutos estääkin näiden arkaluonteisten kohdentamismahdollisuuksien kautta tulevaa väärinkäyttöä. Kohdentamismahdollisuuksia on silti edelleen laajasti sellaisessa toiminnassa, jossa kohdentaminen ei ole arkaluonteista. Uusi arkaluonteisen kohdentamisen estävä uudistus tulee voimaan 19.1.2022 alkaen.

Google PageSpeed Insights

Google PageSpeed Insights on ilmainen työkalu, jonka avulla voit analysoida ja optimoida verkkosivuasi. Sen kautta voit käydä läpi minkä tahansa verkkosivun ja se antaa arvosanan sen suorituskyvystä. Kokonaispistemäärä on 100 pistettä analyysistä, mutta täysien pisteiden saavuttaminen ei ole aina edes täysin mahdollista. Tärkeintä on, että tulokset olisivat hyviä. Googlen PageSpeed Insights sisälsi yli kymmenen vuotta vanhaa koodikantaa. Tämän ja työkalun käyttövaikeuksien takia tehtiin muutoksia, jotka ovat merkittäviä positiivisesti. Muutokset julkaistiin marraskuun 2021 alussa.

Google uuden PageSpeed Insightsin uudistuksen tarkoituksena on helpottaa vanhan version haasteita. Vanhassa versiossa esimerkiksi tarkasteltavien tietojen konteksti saattoi olla hankalaa ymmärtää. Erityisesti kenttä- ja laboratoriodataa on ollut joskus vaikea erottaa toisistaan. Niiden erottaminen on tärkeää, sillä kenttädata perustuu käyttäjistä saatavaan dataan ja laboratoriodata Lighthouse-teknologian avulla luotuun dataan, joka on synteettisestä ympäristöstä luotua dataa. Uudistuksen myötä datat on helppo erottaa toisistaan ja ymmärtää, mistä on kyse. Uudistus yhdistää myös tietoja Chrome UX-raportista sekä Lighthouse -diagnostiikasta. Sivuille on lisätty vielä uusi tieto-osio, josta löytyy seuraavia tietoja: tiedonkeruuaika, vierailujen kestot, laitteet, verkkoyhteydet, otoskoot ja Chrome-versiot. Jälleen nämä uudet tiedot helpottavat käyttäjää huomaamaan eron laboratorio- ja kenttätietojen välillä. Google PageSpeed Insightista olisi tarkoitus saada uudistuksen myötä myös intuitiivisempi tietojen kontekstin erottamisen helpottamiseksi.

Myös Core Web Vitals (käytettävyyden mittarit) -arviointi kokee muutoksia. Mittarit mittaavat esimerkiksi verkkosivujen nopeutta, reagointikykyä ja visuaalista vakautta. Se on aiemmin ollut analyysissä yhtenä sanana, joko ”hyväksytty” tai ”hylätty”, nyt se erottuu erillisenä kuvakkeena alaosiossa työkalussa. Muuten sen arviointiprosessissa ei ole muutoksia. Myös näkymän laajentaminen on mahdollista, jonka avulla Core Web Vitals-mittareiden tiedoista saa tarkemmat versiot. Lisäksi mobiili- ja työpöytäsuorituskyvyille on asetettu omat palkit, joiden avulla navigointi on selkeämpää. Navigointia auttaa myös uusi ”alkuperä” -välilehti, joka on entinen alkuperäyhteenveto. Google myös poisti ladatun kuvan nykyisestä sijainnista ja siirtää kuvat sekä pikkukuvat laboratoriotiedot-osioon. Kaikkien näiden muutosten lisäksi PageSpeed Insightsin ulkoasu on uudistunut ja nykypäiväisempi.

Ajankohtaisten markkinoinnin muutosten huomioiminen omassa liiketoiminnassa on tärkeää, jotta pysyttäisiin moderneina omassa toiminnassa, eikä oma tietotaito pääsisi kulumaan. Jos sinulla tulee mitä tahansa kysyttävää markkinoinnin ajankohtaisista aiheista, voit ottaa rohkeasti yhteyttä meidän asiantuntijatiimiimme.

#dotherightmarketing

EEMIL MIKKOLA
Toimitusjohtaja, markkinoinnin asiantuntija
eemil@innoclub.fi
LUE MYÖS:
Digitoimisto Innovators’ Club 

Y-tunnus: 2808050-8
Tietosuojaseloste 

© Digitoimisto Innovators’ Club 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram