Lokakuun 2021 MarkeTHINGS

Keräsimme kuukauden tärkeimpiä markkinoinnin uutisia ja muutoksia yhteen, jotka sinun kannattaisi huomioida liiketoiminnassasi. On erittäin tärkeää pysyä ajan tasalla siitä, mitä markkinoinnissa tapahtuu, sillä ala muuttuu nopeasti ja jatkuvasti. Uusi blogitekstiosuutemme, kuukauden MarkeTHINGS, auttaa sinua pysymään ajan tasalla.

Googlen MUM-algoritmi

Jos haluat Googlesta vastauksen, joudut usein tekemään asian eteen useita hakuja, jotta löydät tarvitsemasi tiedot. Hakukoneet eivät nykypäivänä ole tarpeeksi kehittyneitä vastaamaan kuin ammattilaiset, vaikka nykypäivänä sitä oletammekin. Onkin keksitty uusi teknologia MUM eli Multitask Unified Model ja se tullaan integroimaan joihinkin Google -haun hakuihin. MUM-algoritmi on uusi ihmisläheisempi tekoälyllä toimiva teknologia, joka helpottaa monimutkaisia Google-hakuja, jotta tulevaisuudessa pääsisimme vastauksiin vähemmällä hakemisella. MUM-algoritmi auttaakin silloin, kun yksinkertaista vastausta ei kysymykseen selkeästi ole. Odotusten vastaiset käyttäjät kokevat monenlaisia esteitä, kuten maantieteellisiä sekä kielellisiä esteitä, sillä Googlessa ei ole intuitiota. MUM toimiikin 75 eri kielellä ja se voi hakea tietoa myös eri kielellä, millä olet hakenut tietoa. MUM ei tuo sinulle luettavaksi näitä erikielisiä hakutuloksia, mutta se voi hyödyntää niitä oleellisen tiedon etsimisessä, jotta saisit mahdollisimman yksinkertaisen vastauksen, vaikka kysymyksesi ei olisikaan niin yksinkertainen. Se ymmärtää myös kuvien ja tiedon välistä yhteyttä, sekä tietoja eri muodoissa. Googlen John Mueller sanoi myös, että MUM-algoritmia voidaan käyttää haun moniin eri osiin ja sen tarkoituksena onkin mullistaa Internet haut, sekä parantaa Googlen toimivuutta huomattavasti.

Ennen MUM algoritmia vuonna 2019 julkaistiin BERT-algoritmi. MUM on rakennettu vanhan algoritmin BERT:in päälle ja se tulee olemaan tuhat kertaa tehokkaampi kuin edellinen BERT-päivitys. MUM eroaakin BERT:istä juuri siinä, että se pystyy ymmärtämään ja antamaan hakutuloksia tekstisisällön, kuvien, videoiden ja jopa äänisisältöjen perusteella. Erityistä hyötyä MUM:ista uskotaan olevan markkinoijille ja yrittäjille, sillä se antaa epäilemättä lisää hyötyä heille monin tavoin heidän toimintaansa. Se tarjoaa myös paremman pääsyn kansainväliseen sisältöön ja tekee uusien palveluiden ja sisällön luomisesta helpompaa erityisesti, jos se on tarkoitus kohdistaa kansainvälisille markkinoille.

Googlen haku on jo valmiiksi hyvin kehittynyt, mutta sitä täytyy jatkuvasti kehittää, jotta se pysyisi hyvänä ja toimisi sen käyttäjille. MUM-algoritmin uskotaankin oleva kauaskantoisempi, sekä perusteellisempi verrattuna aiempiin hakukonepäivityksiin. Ihmiset haluavat vastauksia nykyisin jopa sekunneissa ja MUM-algoritmin avulla tämä on entistä helpompaa ja jopa mahdollista. Google ei ole vielä ilmoittanut milloin MUM-algoritmi julkaistaan. Siitä on kuitenkin saatu muutamia alkuvaiheessa olevia osia esikatseluun ja MUM näyttää erittäin lupaavalta. Vaikka tarkkaa tietoa julkaisuajankohdasta ei vielä ole, sen kuitenkin uskotaan olevan pian valmis julkaistavaksi. On tärkeää pysyä ajan tasalla Googlen muutoksista, sillä sen hakualgoritmit muuttuvat jatkuvasti. Seuraamalla muutoksia pidät verkkosivustosi myös Google-ystävällisenä.

Ketterän markkinoinnin hyödyntäminen (Agile Marketing)

Viime viikolla koimme kaikki hetken, jolloin Facebook, Instagram ja Whatsapp kaatuivat. Monet käyttäjät olivat närkästyneitä ja siirtyivät muihin kanaviin katkon ajaksi. Katko ei kuitenkaan närkästyttänyt markkinoijia, vaan he käyttivät hyödykseen ketterää markkinointia. Ketterä markkinointi (tunnetaan myös esimerkiksi nimellä agile marketing) on markkinointistrategia, jossa pyritään jatkuvasti kehittämään toimintaa. Sen tarkoituksena on löytää ratkaisuja markkinoinnin haasteisiin. Sille vastakohtana toimii yksittäisen kampanjan suunnittelu ja toivominen, että se menestyisi ilman sitä etukäteen testaamatta. Ketterässä markkinoinnissa hyödynnetään usein tiimejä, jotka suorittavat erilaisia tehtäviä. Työskentelyä suoritetaan sprinteissä, joille valitaan ominaiset tehtävät, jotka tulisi pyrkiä suorittamaan sprintin aikana ja eri tiimien kanssa kommunikoiden. Kommunikaatiota pyritään ketterässä markkinoinnissa parantamaan niin, että markkinointiin osallistuisivat myös yrityksen muut osa-alueet, kuten esimerkiksi myynti- ja HR-tiimi. Sprintin lopuksi tehdään tilannekatsaus, jossa arvioidaan, mikä onnistui ja mikä ei. Mitä olisi voinut tehdä paremmin ja mitä saatiin aikaiseksi. Toimintaa pyritään myös jatkuvasti kehittämään, jotta saataisiin koko ajan entistä parempaa sisältöä asiakkaille. Tässä toimintatavassa onkin tarkoitus kerätä palautetta asiakkailta ja analysoida eri markkinointikanavia, sekä reagoida palautteeseen ja muutoksiin jatkuvasti. Ketterä markkinointi tarkoittaakin lähestymistapaa markkinointiin ja siinä on tarkoitus parantaa markkinointitoimintojen nopeutta, ennustettavuutta ja sopeutumiskykyä muutoksiin. Tätä markkinointistrategiaa useat firmat hyödynsivätkin käyttökatkon aikana nokkelasti sähköpostin kautta, sillä sähköposti ei kaadu kuin vasta sitten, jos koko Internet kaatuisi. Markkinoijat hyödynsivätkin ihmisten toimintaa, sillä he tiesivät heidän lukevan esimerkiksi juuri sähköpostiaan helpommin, kun niin sanotut ”suurimmat sosiaalisen median kanavat” eivät olleet käytössä. Otsikointia oli tehty nokkelasti esimerkiksi muotoon: ”Facebookin ollessa käyttökatkolla, voit hyödyntää alennuskoodimme verkkokaupassamme”. Tämä toiminta ei olisi ollut mahdollista ilman ketterää markkinointia ja käyttökatko kestikin lopulta vain 6 tuntia. Käyttökatkon pituutta markkinoijat eivät toki tienneet etukäteen, joten nopea toiminta ketterän markkinoinnin avulla oli valttikortti tässä tilanteessa.

Mitä tästä voisimmekaan oppia? Ehdottomasti ketterän markkinoinnin tarkoituksen ja hyödyn. Tämä on erinomainen esimerkki siitä, kuinka meidän kannattaisi hyödyntää ketterää markkinointia. Se on nykypäiväinen toimintatapa jo useassa eri yrityksessä. Usein yritykset haluavat menestyä heti ja välttää virheitä, mutta todellisuudessa virheiden kautta opitaan ja nähdään, mikä toimii ja mikä ei. Ketterää markkinointia kannattaisikin ehdottomasti hyödyntää liiketoiminnassasi. Yritykset, joilla ketterän markkinoinnin strategian hyödyntäminen toimii hyvin laaja-alaisesti, saattaa heillä olla jopa satoja kampanjoita meneillään yhtä aikaa. Tässä tilanteessa huomaammekin, että hyvin suunniteltu ketterä toiminta loi mahdollisuuksia kampanjoiden luomiseen hyvin nopeassa ajassa ja tehokkaasti.

Opimme myös sähköpostin merkityksen. Vaikka joillekin sähköposti saattaa tuntua iänikuiselta ja vanhalta markkinointikanavalta, ei sen merkitystä saisi silti unohtaa. Sähköposti löytyy lähes jokaiselta, joten se on oivallinen kanava esimerkiksi juuri tällaisen katkon aikana, kun muut sovellukset ovat pois käytöstä. Käyttökatkon aikana ei ole väliä, onko Instagram seuraajiasi 10 vai 10 tuhatta, sillä et joka tapauksessa saa heihin mitään yhteyttä kaatuneiden kanavien kautta. Pidä siis huoli, että toimit monikanavaisesti ja hyödynnät myös sähköpostiasi aktiivisesti.

Evästeiden muutokset Traficomin mukaan 2021

Evästeet ovat muuttumassa kovaan vauhtiin ja niissä on ollut kuluneen vuoden aikana jonkin verran ristiriitaisuuksia. Evästeiden kanssa onkin säädetty jo kokonainen vuosi, sillä datamaailman kehittyessä yksityisten henkilöiden yksityisyys on vaarassa väärinkäytölle ilman muutoksia. Evästeille onkin monia eri käyttötarkoituksia. Evästeiden tulisi olla kunnossa jokaisilla verkkosivuilla ja siksi onkin hyvä tietää, mitä nämä uudet säännökset ovat. Traficom julkaisi 13.9.2021 tiukat evästeohjeistukset, jotka vaativat muutoksia useilla verkkosivuilla. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uudistetut oppaat kertovat uusista muutoksista koskien evästeiden käyttöä. Nämä ohjeistukset ovat tulleet voimaan välittömästi, kun ne on julkaistu. Ne eroavat suhteellisen paljon aikaisemmin annetuista ohjeistuksista, jotka olivat keveämpiä. Vastuu evästeistä on siirtynyt palvelun tai verkkosivuston ylläpitäjälle. Seuraavat asiat tulisikin jatkossa olla ehdottomasti kunnossa kaikilla verkkosivuilla Traficomin oppaiden mukaan.

Käyttäjän tullessa sivustolle, palveluntarjoajan tulee pitää huoli, että käyttäjän suostumusta pyydetään evästeisiin ja niihin liittyvät tiedot annetaan asianmukaisesti sekä oikeaan aikaan kävijän verkkosivuille saapuessa tai avatessaan palvelun. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että esimerkiksi verkkosivun käyttöä ei saisi estää evästeistä kieltäytyminen ja niistä tulisi kysyä heti sivulle tai palveluun saapuessa. Lisäksi evästeistä kieltäytymisen tulisi olla yhtä helppoa kuin suostumuksen antamisen evästeitä varten. Joissain tapauksissa on hoksattu, että sivuilla tai palvelussa ei oikeastaan pysty kieltäytymään evästeistä välillä jopa ollenkaan. Tähän tulee tarkka muutos ja jatkossa myös kieltäytymisen tulisi olla erittäin helppoa. Jos bannerissa on esimerkiksi kohta ”hyväksy kaikki” tulisi siinä jatkossa olla myös samalla tavalla esillä painike ”hylkää kaikki”, jotta tämä toteutuisi. Suostumus evästeisiin tulee voida myös peruuttaa milloin tahansa. Tämä tarkoittaa sitä, että evästeet on pystyttävä löytämään sivustolta tarvittaessa uudestaan, vaikka niihin olisikin jo suostunut. Suostumuksen muuttamista jälkikäteen ei ole aikaisemmin nähty tarvittavana toimenpiteenä, joten tässä huomaamme erityisen muutoksen aikaisempaan suositukseen.

Uutena muutoksena tulee myös evästebannereissa olevat valmiit valinnat. Nykyisin ei siis saa olla esimerkiksi valmiiksi raksittuja ruutuja evästeissä tai valmiiksi valittuja asetuksia ei-välttämättömien evästeiden osalta. Vain välttämättömien evästeiden käytön saa palkkiin asentaa automaattisesti. Esimerkiksi analytiikan seuraamiseen siis tarvitsee jatkossa aina luvan, eikä sitä nähdä tarpeeksi ehdottomana, ettei siihen tarvitsisi kysyä lupaa. Tämä tarkoittaa siis sitä, ettei verkkosivun ylläpitäjä voi valita etukäteen, mihin ei-välttämättömiin evästeisiin automaattisesti menee lupa, jos kävijä ei tee muutoksia raksituksiin. Suostumuksen pitäisi olla kävijän tahdonilmaisu, joten valmiita kohtia ei saisi etukäteen olla. Käyttäjän täytyy siis itse pystyä raksittamaan ruudut ei-välttämättömien evästeiden osalta, vaikka asetuksesta huolimatta käyttäjä saisi raksit tarvittaessa pois. Lisäksi palvelun tai sivuston tarjoajan tulee pystyä todistamaan lupansa evästeisiin jälkikäteen, jos hän on saanut niiden tallentamiselle ja käytölle luvan.

Uudet evästeet aiheuttavat vaikeuksia markkinoinnin suhteen, sillä sen mittaamisesta tulee huomattavasti hankalampaa. Evästeet aiheuttavatkin markkinoijissa erilaisia reaktioita, sillä osa kokee ne kiistanalaisiksi. Yksityisyyttä pidetään tärkeänä, mutta evästeet hankaloittavat markkinoijien työtä. Nykyisin kun evästeistä kysytään niin yksityiskohtaisesti, ei markkinoijalla ole välttämättä mahdollisuutta seurata ja analysoida kävijöiden toimintaa yhtä hyvin kuin aikaisemmin. On silti tärkeää pitää huolta, että sivustosi GDPR eli General Data Protection Regulation on kunnossa. Joillakin tämä puuttuu verkkosivuilta edelleen jopa kokonaan ja sen puuttumisesta tai epäkohdista saattaa tulla jopa uhkasakkoja. Pidä siis huoli, että tämä on kunnossa verkkosivuillasi nyt ja myös jatkossa, sillä muutoksia evästeisiin saattaa ja tuleekin varmasti myös myöhemmin.

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää markkinoinnin ajankohtaisista aiheista, voit ottaa rohkeasti meihin yhteyttä esimerkiksi chatin kautta.

#dotherightmarketing

EEMIL MIKKOLA
Toimitusjohtaja, markkinoinnin asiantuntija
eemil@innoclub.fi
LUE MYÖS:
Digitoimisto Innovators’ Club 

Y-tunnus: 2808050-8
Tietosuojaseloste 

© Digitoimisto Innovators’ Club 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram