Markkinoinnin trendit 2022

Vuosi 2021 perustui paljon tietosuoja-asetusten ympärille ja niiden muutoksiin. Korona vaivasi meitä edelleen ja digitalisoituminen oli tärkeämpää kuin koskaan. Miltä vuosi 2022 tulee todennäköisesti näyttämään? Kukaan ei varmasti voi tietää, mutta muutamiin eri tekijöihin kannattaa kiinnittää huomiota suunnitellessasi vuotta 2022 markkinoinnin parissa.

Digimarkkinointi ja korona

Korona vaikutti meihin radikaalisti vuonna 2020. Sen vaikutus on edelleen läsnä ja digimarkkinoinnin merkitys on pysynyt vahvana. Virtuaalitapahtumat ja tapaamiset kokivat erityisen suuren loikan eteenpäin koronan alkaessa, eivätkä esimerkiksi myyntitapaamiset luultavasti enää koskaan palaudu täysin perinteiseen malliin, vaikka lähitapaamisia olisikin jatkossa. Ajan säästämisen ajatus on korostunut, eikä myyjä välttämättä lähde enää tapaamaan asiakastaan paikanpäälle. Vaikka etätapaamiset ja tapahtumat toimisivat jatkossakin, ei niihin luultavasti vuonna 2022 käytetä enää yhtä paljon resursseja kuin aikaisemmin. Korona on rauhoittumassa pikkuhiljaa, eikä jokaisen tapahtuman tarvitse enää tapahtua virtuaalisesti, eivätkä ne kaikissa tapauksissa ole edes mahdollisia. Vaikka koronan vaikutus on ollut monelle meistä varmasti rajoittava ja huono asia, on se kuitenkin vaikuttanut esimerkiksi verkko-ostoksiin positiivisesti. Ihmiset suorittavat yhä isompia ostoksia pelkästään verkon kautta, eivätkä välttämättä enää vaadi kasvotusten tapaamista myyjän kanssa.

Koronan rauhoittuminen ei tarkoitakaan digitaalisuuden merkityksen häviämistä. Digimarkkinointi jatkaa kasvuaan vahvempana kuin koskaan myös ensi vuonna. Yritys, joka ei vuonna 2022 suorita toiminnassaan ollenkaan digimarkkinointia, ei valitettavasti hyödynnä kaikkia mahdollisuuksiaan. Lähes jokaisella meistä on nykypäivän maailmassa tietokone tai jokin mobiililaite, joissa hyödynnämme nettiä. Etsimme aktiivisesti tietoa Googlesta, ostamme yhä enemmän tuotteita netistä ja omistamme henkilökohtaisia sosiaalisen median tilejä. Näiden kautta saamme myös suurimman osan tiedotuksista ja mainoksista. Digimarkkinointia tekevät yritykset siis saavat huomattavaa kilpailuetua ja heidän myyntinsä on luultavasti parempaa, kuin yrityksillä, jotka eivät sitä tee. Jos yrityksesi ei suorita vielä digitaalista markkinointia, tai sen digimarkkinointi on vielä suppeaa, on korkea aika tehdä muutoksia markkinointistrategiaan.

GDPR muutokset

Tietosuoja-asetukset tiukkenevat ja muuttuvat jatkuvasti. Esimerkiksi Chrome-selain lopettaa kolmansien osapuolten evästeiden tukemisen vuonna 2023. Tämä on merkittävää, sillä Chrome on maailman käytetyin selain. Kolmansien osapuolten evästeistä kävijä pystyy jo tässä vaiheessa omaehtoisesti kieltäytymään, mutta niiden kokonaan poistumisen merkitys ja vaikutukset nähdään vasta vuonna 2023. Kolmansien osapuolten evästeet auttavat erityisesti markkinoijia, sillä he voivat seurata niiden kautta yksilöiden toimintaa tarkasti ja kohdentaa markkinointinsa oikein, luoden henkilölle lisäarvoa, sekä personoidun kokemuksen. Tämä ei kuitenkaan ole enää kolmansien osapuolten evästeiden estämisen jälkeen mahdollista, sillä henkilöitä ei enää pystytä seuraamaan yksilöittäin. Kolmansien osapuolten evästeiden estämisellä pyritään luomaan verkon käyttäjälle turvallisempi ja vaikutusvaltaisempi kokemus, emmekä me pysty tätä muutosta estämään. Osa markkinoijista kokee uudistukset jopa kohtuuttomina, sillä markkinointi hankaloituu jatkossa huomattavasti. Meidän tulee kuitenkin muistaa sisältömarkkinoinnin merkitys myös jatkossa, jotta potentiaaliset asiakkaat kohderyhmästämme päätyisivät omatoimisesti verkkosivuillemme. Itse asiassa kirjoitimme jo viime vuoden ennusteissa sisällön merkityksen kasvamisesta, mutta sen merkitys kasvaa edelleen vuonna 2022. On todistettu, että ennen ostopäätöksen tekemistä tietoa hakeva B2B-yritys lukee jopa 10 sisältöä yrityksen verkkosivuilta. Tämä jos jokin kertoo meille ajankohtaisen ja asiantuntevan sisällön merkityksestä.

GDPR muutokset ja sisältömarkkinoinnin merkitys vaikuttavat myös liideihin. Ihmisten seuraamista rajoitetaan, eikä liidien saaminen enää tulekaan välttämättä perinteisten keinojen kautta. Varsinkin, jos emme saa enää tarkkoja tietoja esimerkiksi verkkosivuilla kävijöistä. Sisällön merkitystä on pakko korostaa edelleen, sillä sen voima liidien tuotannossa on merkittävä. Muuttuvassa maailmassa sivuille löydetään juuri sisällön kautta yhä enemmän ja enemmän. Mitä enemmän yrityksellesi syntyy liidejä, sitä enemmän myös saat myyntiä. Onkin todistettu, että yritykset, jotka menestyvät liidien kasvattamisessa saapuvan markkinoinnin avulla, tuottavat myös yleensä jopa 50 % enemmän myyntiä. 

Kirjoitimme myös kattavamman tekstin tietosuoja-asetuksista ja niiden muutoksista. Tekstin löydät halutessasi täältä.

Sisältömarkkinoinnin merkitys vahvistuu vuosi vuodelta

Vain 42 % B2B-markkinoijista kertoo olevansa aktiivisia sisältömarkkinoinnissaan. Tämä luku on todella matala ja sisältömarkkinointia laiminlyövät yritykset tulevat jäämään huomattavasti jälkeen kilpailijoistaan, jotka suorittavat sisältömarkkinointia aktiivisesti. Yhä useampi menestynyt yritys aikoo panostaa ja budjetoida sisältömarkkinointiin enemmän vuonna 2022.

Laadukas, relevantti ja kiinnostava sisältö tuo asiakkaille lisäarvoa. Suurin osa liikenteestä verkkosivuille tapahtuu myös sisällön kautta. B2B-maailmassa hakukoneoptimointi onkin erityisen tärkeää, sillä yrityspäättäjien miettiessä kysymystä ja etsiessään siihen vastausta, laadukas blogiteksti vie heidät verkkosivuillesi. Relevantti, yksinkertainen ja ammattitaitoinen sisältö on osa nykypäivää. Älä kirjoita vain työporukkasi mökkireissusta, vaan painota asiantuntijatekstejä, joiden kautta blogiliikennettä oikeasti syntyy. Lisäksi panostus erilaisiin kampanjoihin, sekä hyvään viestintään on äärimmäisen tärkeää. Kampanjoihin kannattaa miettiä erityisen innovoivia keksintöjä, joita muilla alan toimijoilla ei ole tullut mielenkään. Työpaikalla voidaan pitää erilaisia aivoriihiä, joissa kaikki yrityksen yksiköt voivat osallistua ideointiin. Esimerkiksi tunnin käyttäminen työajasta kuussa pelkkään ideointiin ei juurikaan vie resursseja, vaan toisin sanoen luo niitä. Erityisesti tietosuoja-asetusten muutosten myötä sisältöön panostaminen ja sen merkitys korostuvat, kun mainontaa ei voida enää kohdentaa yhtä tehokkaasti. 

Panostus sisältömarkkinointiin voi tapahtua esimerkiksi kehittyvän tekoälyn kautta. Vaikka tekoälyn käyttö Suomessa on vielä suhteellisen alussa, käytetään sitä joissain palveluissa jopa liiakseen. Esimerkiksi Google ajattelee lähes kaiken tekoälyn kautta, ja tekee sen tarjoamista palveluista jatkuvasti entistä intuitiivisempia. On toki hyvä, että tekoälyä ja uusia teknologioita hyödynnetään, mutta liiallisuuksissaan työkalujen käyttö saattaa hankaloitua ja ne saattavat toimia huonommin, kuin ilman tekoälyä toimivat työkalut. Tekoäly onkin vasta kehitysvaiheessa, ja palvelut kehittyvät varmasti jatkossa yhä enemmän. Tekoälyn kanssa kannattaa siis olla vielä maltillinen ja punnita, mitkä ominaisuudet toimivat ja mitkä eivät. Tekoälyä kannattaa kuitenkin hyödyntää markkinointistrategiassa vuonna 2022 edes joissain määrin, sillä se on osa tulevaisuutta.

Tekoälyn avulla esimerkiksi personointi on helpompaa. B2B-maailmassa luottamuksen saavuttaminen on entistä vaikeampaa, joten personoinnin käyttöä ei saa unohtaa myöskään vuonna 2022. Yritykset odottavat heille räätälöityä kokemusta, jolloin luottamus kasvaa ja heille tulee arvostettu olo. Massasähköpostien lähettäminen on historiaa, mutta personointiakaan ei kannata vetää yli äyräiden. Liiallinen nimen viljeleminen saattaa jopa ärsyttää potentiaalista asiakasta. Yksinkertainen nimen mainitseminen kerran, sekä sisällön luominen juuri tämän henkilön tarpeisiin, toimii itsessään jo tehokkaasti. Ihmiset ovat nykypäivänä hyvinkin valikoivia ja tietoisia heidän asemastaan markkinoilla. Myös tämän takia personointi on äärimmäisen tärkeä kilpailukeino.

Verkkosivun toimivuudella on myös suuri merkitys sisällön, käyttökokemuksen sekä liidien kannalta. Verkkosivujen tulisi olla houkuttelevat ja sellaiset, joihin kävijä haluaa myös palata. Mobiililaitteille optimointi on nykypäivänä äärimmäisen tärkeää ja sen tulisi olla kunnossa viimeistään tulevana vuonna 2022. Maailmassa onkin yli 5,2 miljardia ihmistä, jotka käyttävät mobiililaitteita, joissa on internet. Kävijä poistuu sivuilta nopeasti, jos ne eivät toimi hänen mobiililaitteellaan. Verkkosivujen tarkoitus on myös saada kävijä konvertoitumaan eli suorittamaan mahdollinen haluttu toiminto. Toiminto voi olla esimerkiksi jokin seuraavista: saada kävijä tekemään yhteydenotto, lataamaan jokin materiaali tai saada hänet tilaamaan uutiskirje. Jos tavoitetta ei saavuteta juuri koskaan, sivuissasi ja niiden sisällössä on luultavasti jokin vialla.

Videomarkkinoinnin uskotaan myös lisääntyvän. Yhä useammat yritykset aikovat panostaa videomuotoiseen sisältöön erityisesti lyhyiden videoiden muodossa. Lyhyet videot pitävät potentiaalisen asiakkaan kiinnostuksen yllä pitkiä videoita paremmin. Lisäksi esimerkiksi sosiaalisen median palvelun TikTokin yleistyessä ihmiset arvostavat nopeasti katsottavia videopätkiä. Niiden ei uskota vievän heidän aikaansa yhtä paljon kuin pidempien videoiden, vaikka tosiasiassa käyttäjät käyttävät TikTokia jopa 858 minuuttia kuukaudessa ja luku nousee jatkuvasti entisestään. Myös Instagram Reels nähdään merkittävänä kanavana lyhyille videoilla, ja sen sisältöön yritykset pyrkivät myös panostamaan jatkossa. Erityisesti kiinnostaviksi koetaan erilaiset esittelyvideot yrityksen toiminnasta, sekä persoonan näyttäminen videoilla.

Ajatusjohtajan rooli

Anna sisällössäsi itsestäsi ajatusjohtajan kuvaa. Se lisää asiakkaittesi sitoutumista ja luottamusta yritykseesi. Erityisesti B2B-maailmassa on entistä vaikeampaa saada luottamusta aikaiseksi. Ajatusjohtaja on se henkilö, jota yritykset esimerkiksi myyntitapaamiseen odottavat. Näytä sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaillesi, miksi juuri sinä olet se ammattilainen ja miksi heidän kannattaisi sinuun luottaa. Pyri kouluttamaan potentiaalisia asiakkaitasi, äläkä perusta toimintaasi pelkkään myyntiin. Kouluttamista voi olla esimerkiksi asiantuntemuksesi jakaminen avoimesti. Pidä esimerkiksi webinaareja tai koulutuksia, joiden kautta saat luotua lisäarvoa kohderyhmällesi. Myös podcastien kautta oman asiantuntemuksen jakaminen onnistuu helposti ja rennosti. Podcastit toimivat erityisen vahvasti henkilöihin, jotka välttelevät mainoksia. Sisältöä ei välttämättä koetakaan tyrkyttäväksi, jos asiakas kokee saavansa siitä oikeasti irti uutta tietoa ja nauttivansa sisällöstä. Tiedon saannin jälkeen hän saattaa vierailla yrityksen verkkosivuilla ja kokea yrityksen toiminnan mieleiseksi, jonka pohjalta myös ostopäätöksiä tehdään. Podcasteja ei kannata rajata koskemaan vain B2C-puolta, vaan yhtä hyvin ne toimivat myös B2B-maailmassa.

Vuonna 2022 markkinointistrategiaan tulisi kuuluakin se, että yrityksesi toimisi ajatusjohtajana. Myös kaikki työntekijät yrityksen sisällä on hyvä pitää nykypäiväisen tiedon ja ammattitaidon mukana. Pidä henkilöstöllesi koulutuksia ja anna heidän käyttää työaikaansa tiedonhakuun. Erityisesti aloilla, joissa ajankohtaiset aiheet muuttuvat nopeasti, kannattaa uusiutumisesta pitää kiinni. Oma, sekä työntekijöiden uusiutuminen on tärkeää, ettei kangistuttaisi yhteen tiettyyn toimintamalliin. Vanhojen asiakkaiden pitäminen ja uusien potentiaalisten asiakkaiden houkutteleminen koetaan myös tärkeäksi. Nämä saavutetaankin hyvin, kun näytetään rohkeasti omaa mielipidettä ja ajatuksia alan toiminnasta ammattitaitoisesti.

Demand Generation

Älä tyrkytä. Optimoi näkyvyytesi. Tunne asiakkaasi toiveet ja tarpeet. Puhu asiakkaillesi. Tätä on demand generation, eli kysynnän luominen.

Demand generationin ajatus on ottaa koko asiakkaan kulkema ostoprosessi huomioon ja tarjota asiakkaan kulkemalle matkalla koko ajan sellaista sisältöä, joka tuo asiakkaalle arvoa.

Demand Generationissa yritys pyrkii siis olemaan suosittu kohderyhmänsä keskuudessa. Jotta yritys voi olla suosittu, pitää yrityksen olla ensin kiinnostava.

Yritys ei voi olla kiinnostava, jos se ei osaa puhutella tai auttaa markkinoinnissaan omaa kohderyhmäänsä. Demand Generation on paras tapa tehdä B2B-markkinointia, ylivoimaisesti.

#dotherightmarketing

Tekoäly ja markkinointi

Tekoäly jatkaa yleistymistään ja kasvua markkinoinnin maailmassa. Sen käyttö saattaa kuulostaa vaikealta, mutta sen hyödyntäminen on itseasiassa yksinkertaisempaa kuin osasit kuvitella. Tekoälyn aseman paraneminen markkinoinnissa tulee jatkumaan varmasti vielä pitkälle lähivuosien aikana, sillä sen käyttö on vielä alkuvaiheessa.

Mikä on tekoäly?

Tekoäly eli Ai on äärimmäisen laaja käsite, eikä sillä olekaan tarkkaa määritelmää. Se pystyy tekemään ihmisille älykkäinä pidettäviä toimintoja. Siinä yhdistyvät useat eri teknologiat, mutta yleisesti siinä on toimintoja, jotka vaativat ihmisälyn tasoista älykkyyttä. Tekoälyn käyttö yleistyy jatkuvasti markkinoinnissa. Markkinoijille kaikki tekoälyt eivät ole tärkeitä, mutta niistä yleisimmin käytettyjä ovat koneoppiminen, luonnollisen kielen käsittely ja luonnollisen kielen luominen. Tekoäly oppii aina lisää, mukauttaa toimintaansa oikeanlaiseksi saamiensa tietojen avulla, ja paranee sitä mukaa, mitä se on oppinut.

Koneoppiminen on suosituin markkinoinnissa käytettävä tekoälytyyppi. Se on markkinoinnin yksilöintiä algoritmin avulla. Sitä käytetään esimerkiksi tuotesuosituksiin, avainsanatutkimuksiin ja sisällön suunnitteluun.

Luonnollisen kielen käsittely pyrkii ymmärtämään kontekstia. Se pystyy käsittelemään ihmisten kieltä. Luonnollisen tekstin luoja on ollut käytössä jo vuodesta 1960. Se ei kuitenkaan ole ollut silloin vielä tarpeeksi hyvä, ja tekstin erotti helposti tietokoneen tekemäksi. Vasta viime vuosien aikana olemme päässeet tilanteeseen, jossa syntyvä teksti alkaa olla suhteellisen aidon tuntuista. Siitä yksi esimerkki on chatbot eli chat-robotti, joka toimii verkkosivuilla yksin ilman oikeaa ihmistä, ja vastaa kävijän kysymyksiin. Sen tarkoitus on luoda parempaa asiakaspalvelua, jolloin kävijän ei tarvitse odotella vuoroaan saadakseen apua ongelmaansa. B2B-yrityksissä chatbotia käytetään hieman harvemmin, joten se ei välttämättä kerää tietoa tarpeeksi nopeasti B2B-yritysten käyttöön.

Luonnollisen kielen luomisesta esimerkkinä voisi olla Applen Siri, joka pystyy vastaamaan lähes mihin tahansa kysymykseen ja tuottamaan kieltä, jota ymmärrämme. Luonnollisen kielen luominen perustuukin oppimiseen, jota tekoäly tekee jatkuvasti.

Edes pieni ymmärrys tekoälyn toiminnasta on lähes välttämätöntä nykypäivänä, jotta kilpailuetu saavutettaisiin. Tekoälyyn liittyvät ammatit ovat osa tulevaisuutta ja myös myyntiin sekä markkinointiin kaivataan tulevaisuudessa osaamista tekoälystä. Nykyisin pärjätään kuitenkin perustiedoilla, mutta ilman niitä tekoälyn hyödyntäminen voi olla haastavaa.

Tekoälyn hyödyntäminen markkinoinnissa?

Tekoälyn käyttäminen yrityksessä saattaa tuntua liian kalliilta, eikä sen käytöstä ole välttämättä tarpeeksi tietoa kaikissa yrityksissä. Tekoäly on kuitenkin osa tulevaisuuden markkinointia ja sen antamat hyödyt voivat olla jopa merkittäviä. Tekoälyn on tarkoitus pienentää kustannuksia, lisätä tuloja, kerätä tietoa yrityksesi toiminnan kehittämiseksi, personoida paremmin ja parantaa sijoitetun pääoman tuottoastetta. Yhä useampi yritys investoi entistä enemmän tekoälymarkkinointiin, sillä sen käyttö luo myös huomattavaa kilpailuetua. Tekoäly toimiikin yleensä parhaiten tilanteissa, joissa sen täytyy toimia nopeasti. Se suoriutuu hyvin toistuvista, rutiininomaisista toiminnoista, jotka eivät ole liian monimutkaisia. Tekoäly voi antaa ehdotuksia esimerkiksi blogitekstiaiheisiin kävijätietojen perusteella. Se pystyy seuraamaan kävijöiden tietoja ja jopa mielenkiinnonkohteita, sekä käyttäytymistä.

Tekoäly auttaa yrityksiä erityisesti ymmärtämään asiakkaitaan paremmin. Asiakkaiden analysoinnin pohjalta heille on helpompi luoda sopivampaa sisältöä ja toimia heidän oletustensa mukaisesti. Tämän myötä tekoäly voi auttaa myös personoinnissa ja luoda asiakkaille entistä yksilöllisempää markkinointia. Tietoja voidaan kerätä esimerkiksi asiakkaiden aikaisemmista ostoksista, jolloin heille voidaan ehdottaa seuraavalla kerralla samantyylisiä tuotteita. Seuraavan oston jälkeen, tekoäly on oppinut entistä enemmän asiakkaan tarpeista ja toimii jälleen paremmin seuraavalla kerralla. Tietoja on kuitenkin nykyisin niin paljon saatavilla, että niistä on vaikea valita vain oleellisimmat. Tekoäly auttaa myös tässä ongelmassa ja hallitsee tietomääriä.

Vaikka personointi ja tiedonkeruu ovat erinomaisia asioita markkinoijan näkökulmasta, tulisi kolmansien osapuolten evästeet ja GDPR huomioida aina toiminnassa. Nämä estävät yksittäisten henkilöiden tarkemman seuraamisen. Tietosuoja-asiat ovat jatkuvasti pinnalla ja muutosten alaisena. Tekoäly tarvitsee tietoa asiakkaiden toiminnasta, mutta sen uskotaan oppivan keräämään tietoja siten, ettei se riko tietosuoja-asetuksia ja toimii sekä eettisesti että standardien mukaan. Ajatus siitä, että edelleen näkisimme esimerkiksi meitä kiinnostavia mainoksia, on siis mahdollinen, mutta vielä haetaan, miten se lopulta voitaisiin toteuttaa. GDPR:n vaikutuksista kirjoitimme aikaisemmin blogitekstin, josta löydät tarkempaa tietoa tietosuoja-asetuksista B2B-maailmassa. Tekstin löydät täältä.

Automatisointi on yksi tekoälyn hyödyistä. Erityisesti toistuvat, vähän muuttuvat toimenpiteet saattavat automatisoitua nopeastikin. Se voi hoitaa esimerkiksi raportoinnin, tiedonkeruun eri lähteistä ja analysoinnin. Sen hyötyjä on useita, mutta esimerkiksi markkinointikampanjoissa se voi parantaa kampanjan tuloksia, mittausta ja raportointia. Tekoälyn ennustuskykyä kannattaa myös hyödyntää markkinoinnissa.

Tekoäly lisää myös päätöksenteon nopeutta. Kampanja saattaa yrityksessä olla vielä käynnissä, jolloin saadaan silti reaaliajassa sen menestyksestä tietoja, eikä tarvitse odottaa kampanjan loppumiseen asti sen tuottamia tuloksia. Päätöksiä voidaankin tehdä nopeasti, ilman turhaa odottelua.

Kuvien ja videoiden tunnistaminen on myös osa tekoälyn toimintaa. Potentiaaliset asiakkaat alkavat jatkossa hakea tietoa esimerkiksi Googlesta myös kuvien avulla, joka vaikuttaa huomattavasti myös markkinoijiin ja heidän toimintaansa. Tekoäly pystyykin hyvin tulkitsemaan niin kuvia kuin videoita ja keräämää niiden pohjalta analyysia, sekä hakemaan käyttäjälle tarvitsemansa. Lisäksi tekoälyssä hyödynnetään myös puhetta. Esimerkiksi Googlesta voi hakea myös pelkällä äänellä, jolloin tekoäly ymmärtää myös sitä.

Korvaako tekoäly sitten sisällöntuottajat? Tuskin. Vaikka tekoälyn myötä työntekijöistä aiheutuvat kustannukset tippuisivat huomattavasti, eikä inhimillisiäkään virheitä sattuisi, ei tekoälyn uskota vähentävän sisällöntuottajien arvoa. Tekoälyä kannattaa hyödyntää yksinkertaisissa automatisoituneissa toimenpiteissä, joita sisällöntuottajat tekisivät muutenkin päivästä päivään. Esimerkiksi tietoturvaan ja evästeisiin liittyvissä tehtävissä tekoäly toimii äärimmäisen hyvin, sillä niissä vältytään esimerkiksi GDPR virheiltä tai puutteilta verkkosivuilla. On kuitenkin edelleen olemassa tekoälylle liian vaikeita tehtäviä, eikä esimerkiksi luovuutta voi sillä korvata. Uskotaankin, että tekoäly voi korvata työntekijöitä jonkun verran, mutta sen myötä syntyy myös uudenlaisia työpaikkoja. Paras lopputulos olisikin se, jos sekä sisältömarkkinoijat että tekoäly toimisivat mahdollisimman hyvin yhdessä.

Tekoälymarkkinoinnin työkalut

Markkinoilla on useita erilaisia tekoälytyökaluja, joita yritykset voivat hyödyntää toiminnassaan. Niiden käyttöönotto on suhteellisen helppoa, mutta niitä ei kannata ottaa käyttöön vain satunnaisen kokeilun vuoksi. Oikeasti laajempaan kokonaisuuteen liittyvänä prosessina, mutta ei kuitenkaan liian monimutkaisesti, saat parhaat tulokset työkalun kokeilusta. Näin nähdään kaikki mahdolliset tekoälyn tuomat hyödyt ja tulokset. Tekoälytyökalut voivat liittyä kaikkeen mahdolliseen, mitä tekoälyn avulla voidaan tehdä Esimerkiksi sisällöntuotantoon tai analysointiin. Työkalujen käyttö lisääntyykin jatkuvasti ja niille on hyvä ulkoistaa erityisesti tavanomaiset ja yksinkertaiset tehtävät, jolloin työn nopeus, sekä tehokkuus lisääntyvät. Jos kuitenkin koet tekoälytyökalut liian kalliiksi yrityksellesi, kannattaa sinun kokeilla niitä, jotka vähentävät kustannuksiasi parhaiten.

Yksi työkalu yrityksessäsi luultavasti on jo käytössä, jonka et välttämättä heti edes ajattelisi toimivan tekoälyllä. Google Analytics tarjoaa sinulle hyödyllisiä tietoja esimerkiksi verkkosivusi menestyksestä ja toiminnasta, kuten mikä aloitussivu toimii parhaiten verkkosivuillasi. Se on koneoppimisalgoritmi, joka antaa sinulle vastauksen mihin tahansa kysymykseen hetkessä. Google Analytics on ilmainen työkalu, johon integroituvat kaikki Googlen eri markkinointituotteet, kuten esimerkiksi Google Ads ja Data Studio.

Toinen työkalu, joka perustuu tekoälyyn, on Hubspot. CRM on siellä ilmainen, mutta muut suunnitelmat maksavat. Hinta riippuu monesta tekijästä, mutta suosittuna palveluna Hubspotia pidetään sen erinomaisten ominaisuuksien takia. Hubspotissa tekoälyä on hyödynnetty esimerkiksi hakukoneoptimoinnissa, sähköposteissa ja sosiaaliseen mediaan liittyvissä tekijöissä.

Markkinoilla on lisäksi monia muitakin työkaluja. Erityisesti kohderyhmästä tietoja keräävät työkalut koetaan hyödyllisiksi. Kävijätiedot ovatkin usein markkinoijille hyvin kiinnostavia tietoja, jotta esimerkiksi sisältöä olisi helpompi luoda.

Suomessa tekoälyä hyödynnetään valitettavasti vielä suhteellisen vähän verrattuna esimerkiksi Amerikkaan. Suurin syy tähän on vähän maailmalla tunnettu kielemme, joka hidastaa tekoälyn saapumista maahamme. Voimme hyödyntää jo useita keinoja, mutta lisää on varmasti tulossa vielä tulevien vuosien aikana. Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää tekoälystä markkinoinnissa, voit ottaa meihin yhteyttä, autamme sinua mielellämme!

#dotherightmarketing

Miten uusi yritys voi tehdä markkinointia kustannustehokkaasti?

10 IDEAA, JOIDEN AVULLA VOIT TEHDÄ TEHOKASTA MARKKINOINTIA ILMAN SUURIA MARKKINOINTIBUDJETTEJA

Usein uuden yrityksen perustaja joutuu pähkäilemään, että miten hän voisi tehdä markkinointia mahdollisimman tehokkaasti. Yritykset elävät myynnistä, joten myyntiä on pakko saada varsin nopeasti aikaan. Markkinointi toimii harvoin napista painamalla, jonka vuoksi aikaa pitää olla, jotta näkyvyys, asiakaslähtöiset sisällöt ja mainonnan toistot alkavat tuottaa hyvää sekä jatkuvasti kasvavaa tuottoa. (Teksti on päivitetty huhtikuussa 2022.)

1. Verkkosivusto

Oli kyseessä sitten b2b- tai b2c-bisnes, pitää sinulla olla vähintäänkin hyvä kotisivu tai verkkokauppa, joissa potentiaaliset asiakkaasi voivat tehdä ostopäätöksiä. Jos et jostain järjettömästä syystä hanki yrityksellesi hyvää verkkosivustoa, et voi käytännössä tehdä tehokasta digimarkkinointia, valitettavasti.

Kun sinulla on verkkosivusto, asenna sinne tarvittavat analytiikkasovellukset, jotta saat sitten tulevasta digimarkkinoinnista kaikki hyödyt irti. Tällaiset sovellukset ovat Google Analytics, Google Tag Manager ja ainakin Facebook-pikseli. Kun olet asentanut Google Analyticsin, käy tekemässä tilit myös Google My Business- sekä Google Search Console -sivustoille. My Business auttaa sinua parantamaan ilmaista hakukonenäkyvyyttä Googlessa ja Search Console nopeuttaa ilmaisen hakukonenäkyvyyden saamista.

Pidä verkkosivustosi selkeänä, anna asiakkaallesi mahdollisuus löytää haluamansa asia nopeasti sekä erotu muista eduksesi. Tee asiat hieman paremmin kuin kilpailijasi.

2. Löydä voittava tuote

Jotta voit saada lennokkaan lähdön yrityksellesi, pitää sinulla olla tuote, jolle löytyy kysyntää. Jos kysyntää ei löydy tuotteillesi heti, on sinulla vielä pitkä matka edessäsi.

Markkinoinnissa tai myynnissä ei ole mitään niin vaikeaa kuin muuttaa kulttuuria - kulttuurin muuttaminen on aivan sairaan vaikea asia. Jotta kulttuuri voi muuttua, pitää sille antaa paljon aikaa ja resursseja, jotta ihminen oppii uuden asian. Tästä syystä sinulla pitää olla mahdollisimman nopeasti tuote, joka myy käytännössä itse itsensä. Loistavalla tuotteella voi olla vähän kysyntää ja silloin kyseinen tuote on bisneksen kannalta yksinkertaisesti vain huono. Loistavalla tuotteella ei tee mitään, jos se ei kiinnosta ketään tai se ei myy.

Löydä siis tuote, joka vetää ihmisiä puoleensa. Myy tuotetta aluksi vaikka hieman pienemmällä katteella, jotta ihmiset ostavat sen sinulta eikä naapuriltasi. Jokainen uusi asiakas on sinulle arvokas tulevaisuutta ajatellen, vaikkakin katteesi olisi aluksi huono.

Tähän liittyy yksi syy, jonka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Siitä lisää seuraavaksi.

3. Asiakkuudenhallinta (crm) ja asiakaspalvelu

Jokainen uusi asiakas on sinulle huomattavasti kalliimpi kuin mitä ensimmäinen ostos antaa sinun ymmärtää. Myynnissä ei ole mitään niin vaikeaa kuin myydä tuotetta uudelle, tuntemattomalle asiakkaalle.

Jokainen sinulta ostanut asiakas on hyvin potentiaalinen kanta-asiakas tai ainakin asiakas, joka ostaa sinulta vielä kerran uudelleen. Kun uusi asiakas osti sinulta ensimmäisellä kerralla tuotteita 30 eurolla, voi samainen asiakas ostaa sinulta vielä saman vuoden aikana 100 eurolla lisää tuotteita. Yhtäkkiä asiakkaasi arvo on muuttunut 30 eurosta 130 euroon. Asiakkuuden arvo nelinkertaistui yhdellä lisäostoksella, älytöntä!

Hanki siis heti jonkinlainen asiakkuudenhallintajärjestelmä, jonne pystyt jopa automaattisesti kirjaamaan kaikki asiakkaasi ja tekemään heille automatisoitua markkinointia.

Jos sinulla on autohuoltamo, pystyt kasvattamaan helposti myyntiäsi siten, että lähetät ajankohtaisia kampanjaetuja asiakkaillesi. Tällainen esimerkki voi olla alkukesän ilmastointihuolto, öljynvaihto tai joku muu, jonka avulla asiakkaasi kesän matkailut taittuvat autossa turvallisemmin tai mukavammin.

Asiakkuudenhallintajärjestelmiä on moneen lähtöön, mutta esim. HubSpot tarjoaa ilmaisen järjestelmän (ilman markkinoinnin automatisaatiota) ja Pipedrivessa kuukausimaksut ovat varsin pieniä. Jos et halua käyttää mitään ns. oikeaa asiakkuudenhallintajärjestelmää (crm-järjestelmää), voit käyttää vaikka Exceliä, kunhan kirjaat asiakkaasi jonnekin. Tämä vaatii enemmän työtä ja vaivaa, mutta tälläkin pärjää.

Kun sinulla on käytössäsi jokin asiakkuudenhallintajärjestelmä, tai se Excel-taulukko, pitää sinun kertoa asiakkaillesi asiasta. Lisää verkkosivustollesi tietosuojalauseke, jossa kerrot asiasta tarkemmin.

4. Suoramyynti

Markkinointi on tällä hetkellä hyvin trendikäs ala, sillä se ei ole ollut hirveän kauaa mukana edes tieteenalana. Markkinointi on käsitteenä todella iso ja halutessaan markkinointi-termi kätkee sisäänsä kaikki bisneksen osa-alueet. Yleisimmin markkinointi-termiä käytetään kuvastamaan markkinointiviestintää, jossa ideana on siis viestiä potentiaalisille asiakkaille mahdollisimman tehokkaasti, jolloin asiakas päättää tehdä positiivisen ostopäätöksen.

Epätrendikästä on sen sijaan suoramyynti. Tuo kaikkien vihaama asia on kuitenkin uudelle yritykselle monesti todella tärkeä asia, koska sen kautta voit saada myyntiä HETI aikaiseksi. Suoramyynti on todellakin nopein keino tehdä itsensä tunnetuksi, niin hyvässä kuin pahassa, mutta sen avulla voit tehdä kauppaa todella nopeasti.

Suoramyyntiä tehdään etenkin b2b-bisneksissä mutta suoramyyntiä voi harrastaa myös b2c-bisneksissä, jos tiedät missä potentiaalisia asiakkaita sijaitsee. Älä väheksy suoramyyntiä, sillä se voi olla ainoa keino saada tuloksia nopeasti aikaan. Tartu puhelimeen, sähköpostiin tai koputa suoraan asiakkaasi oveen.

5. Digimarkkinointi ja somekanavat

Facebook. Google Ads. Instagram. Snap. TikTok. Youtube. Twitch. LinkedIn. Mistä lähteä liikkeelle?

Lähde liikkeelle niistä kanavista, joissa asiakkaasi ovat. Facebookissa on 2,5 miljoonaa suomalaista, kaikki pääsääntöisesti yli 18-vuotiaita mutta alle 65-vuotiaita.

Jos et ole aiemmin tehnyt Facebook-markkinointia, lue täältä ihan 5 vinkkiä + käytännön ohjeet markkinoinnin tekemiseen.

Google Ads on Googlen maksullisen markkinoinnin kanava. Siellä voit mainostaa niin Googlen hakutuloksissa, Youtubessa kuin myös Googlen yhteistyökumppaneiden sivustoilla. Suomessa alle 70-vuotiaat käyttävät Googlea tiedon hakemiseen eli Googlessa kannattaa olla ainakin jollakin tavalla läsnä.

Instagramissa kohderyhmä on +15-vuotiaat mutta alle 35-vuotiaat. Mainostamista voit tehdä Instagramissa Facebook Business Managerin kautta, sillä Facebook omistaa Instagramin. Facebook ja Instagram lyövät todella kovan parivaljakon somemarkkinointiin.

Snap on alkurysäyksen jälkeen hieman hiljentynyt mutta edelleen varsin käytetty alusta alle 30-vuotiaiden keskuudessa. TikTok on äitynyt todella nopeaan kasvuun nuorison keskuudessa ja jos alle 25-vuotiaat ovat kohderyhmääsi, TikTokin käyttö voi olla sinulle varsin mielenkiintoinen vaihtoehto.

Youtube kasvaa Suomessa todella nopeaa vauhtia ja on jo varsin iso työllistäjä mm. suomalaisille vaikuttajille. Youtubea kulutetaan todella paljon mutta Youtuben kuluttajat ovat iältään vieläkin varsin nuorta eli alle 40-vuotiaat ovat pääsääntöisesti Youtubessa eniten läsnä. Twitch on haastanut Youtubea tietokonepelien livelähetyksissä. Twitch onkin todella suosittu alle 35-vuotiaiden miesten keskuudessa, jotka pelaavat tietokonepelejä.

LinkedIn on bisnesammattilaisten kanava, jossa puhe liittyy varsin paljon työmaailmaan, ja hyvä niin. LinkedIn on tietynlaisessa t-risteyksissä, josta suunta voi olla vielä ylöspäin mutta toisaalta tie voi olla kovinkin kivikkoinen alaspäin. LinkedInissä läsnä ovat erityisesti markkinointi-, myynti- ja henkilöstöalojen edustajat, vaikkakin ihmisiä löytyy lähes kaikilta aloilta.

Haaste tulee siitä, että kun puhe pysyy varsin homogeenisena, ei LinkedIn tarjoa välttämättä kaikille syitä olla aktiivisesti siellä paikalla. LinkedIn pahimmalta kilpailijalta, Facebookilta, löydät puhetta niin työasioista kuin myös vapaa-ajalta, joten Facebookissa on syytä olla enemmän aktiivisena. Älä ymmärrä väärin, LinkedInissä kannattaa olla mukana, jos kohderyhmäsi on siellä, mutta harvalle yrittäjälle tai yritykselle LinkedIn on kanava, joka peittoaa ylivoimaisesti kaikki muut.

Overall, valitse itsellesi 1-3 kanavaa, joissa olet vahvasti mukana. Valitse kanavasi sen perusteella, missä kohderyhmäsi ovat. Kanavien määrän määrää pitkälti käytettävissä oleva aika sekä raha. Ilmaista lounasta on harvoin tarjolla ja näkyvyys, joka on yksi maailman kilpailuimmista asioista, ei tee siinä poikkeusta. Näkyvyydestä pitää useimmiten maksaa, jonka takia sinun pitää arvioida kylmän viileästi, että mikä kanava tuottaa sinulle tehokkaimmin rahaa.

6. Käytä rahaa digimarkkinointiin

Näen valitettavan usein, että yritys on tehnyt vuosia digi- ja somemarkkinointia pelkkien ilmaisten päivitysten kautta. On mahtavaa, että jaksetaan tehdä pitkäjänteistä työtä somessa, mutta ongelma on se, että esimerkiksi Facebook on jo muutamia vuosia sitten ilmoittanut, ettei se anna yrityksien päivityksille ilmaiseksi näkyvyyttä. Toki tässäkin tapauksessa poikkeus vahvistaa säännön, mutta 99% yrityksistä menestyvä somemarkkinointi vaatii taakseen rahaa.

Jos olet täysin uusi yrittäjä, kuule ja sisäistä tämä: säästämällä et kasva. Jonain päivänä voit tehdä yrityksellesi loistavan tuloksen säästämällä, mutta yritystäsi et saa kasvuun säästämällä. Muista myös, että työlläsi on joku hinta - vaikka sitä ei aina uskoisikaan.

Kun teet verkkosivustollesi loistavan ja asiakaslähtöisen blogitekstin, muista mainostaa blogitekstiäsi rahalla mm. Facebookissa. Jos et tee maksullista mainontaa, voi olla, että vain muutamat kymmenet ihmiset näkevät blogitekstisi. Se on aivan, siis aivan liian vähän, jotta saisit tuloksia aikaiseksi. Facebook-mainonta maksaa kuussa pienimmillään 38 euroa kuukaudessa ja Google Ads n. 50 euroa kuukaudessa. Tuollaiset rahat sinulta vain yksinkertaisesti pitää löytyä, jos meinaat tosissasi saada liiketoimintasi liikkeelle. Edellä mainitut hinnat ovat minimihintoja ja on varsin suositeltavaa, että mainosbudjettisi olisi ainakin muutamien satasien kokoinen.

Muista, että myynti maksaa aina jotain ja tehtäväsi maksaa myynnistä sellainen hinta, että katteestasi jää rahaa myös viivan alle.

7. Verkostot

Verkostot ovat oiva keino saada pikkuhiljaa tuulta yritystoiminnan alle. Joku tuntee aina jonkun, joka tarvitsee sinua. Käy alueesi tapahtumissa, ole ystävällinen ja aktiivinen, liity Yrittäjiin, mahdollisuuksien mukaan Nuorkauppakamariin tai vaikkapa alueesi BNI:hin tai perusta oma bisnesihmisten kerho.

Verkostot eivät ole oikotie onneen vaan nekin vaativat aikaa ja työtä, että nimesi ja naamasi jäävät muistiin. Auta ihmisiä aluksi vaikka ilmaiseksi, jotta he muistavat sinut.

Kysy myös verkostoiltasi, että tuntevatko he jonkun joka voisi olla palveluistasi kiinnostunut - yleensä kiinnostuneita löytyy.

Muista, että jokainen uusi tuttavuus ja asiakas vie sinua eteenpäin.

8. Myy

Yleisimpiä virheitä yrittäjillä on se, että myyntityö, joka on äärimmäisen rankka työ, jää tekemättä. Mieti, kokeile ja tee! Analysoi jälkeenpäin, että menikö jokin vikaan vai tuliko onnistumisia. Kun olet analysoinut tulokset, hyppää uudelleen hevosen selkään.

Myy, myy ja myy. Jos sinä et ole myyjäsorttia, etsi itsellesi myyjä. Jos et osaa tehdä markkinointia, ulkoista ainakin osa siitä. Luultavasti olet jo ulkoistanut kirjanpitosi, voit siis aivan hyvin ulkoistaa myös myyntisi.

9. Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on markkinoinnin uusvanha tuttavuus. Sisältömarkkinoinnin nerous piilee siinä, että yritys antaa ilmaiseksi omaa osaamistaan potentiaalisten asiakkaidensa käyttöön ilman, että siitä oltaisiin heti pyytämässä rahaa. Sisältömarkkinointi antaa yrityksestä asiantuntevan kuvan ilman, että potentiaalinen asiakas joutuu heti tyrkytyksen kohteeksi. Sisältömarkkinoinnissa on kaksi hyvin tärkeää sääntöä, jota et saa unohtaa: 1. anna asiakkaillesi konkreettisia vinkkejä ja neuvoja sekä 2. älä missään tilanteessa myy, tyrkytä omia palveluitasi / tuotteitasi lukijoille - nämä virheet tappavat sisältömarkkinoinnin suoraan. Hyviä aiheita sisällöille ovat asiakkaiden yleisimmät kysymykset ja referenssitarinat.

Sisältömarkkinointi ei käytännössä itsessään maksa mitään, mutta aikaa se kuluttaa. Tee sisällöt kerralla ja kunnolla, jotta samaa sisältöä ei tarvitse olla tekemässä heti uusiksi - pyri siis ns. ikivihreisiin sisältöihin, jotka kestävät aikaa. Yleisesti sisällöt ovat pääsääntöisesti blogitekstejä tai artikkeleja, mutta mikään ei estä sinua tekemästä niiden lisäksi myös videoita. Youtube on koko ajan isompi kanava, jossa sen käyttäjillä on enenevissä määrin rahaa käytettäväksi.

10. Demand Generation - kysynnän luominen

Demand Generation, eli suomeksi käännettynä kysynnän luominen, on lähtökohta kaikelle markkinoinnille. Sen mukaan kaiken markkinoinnin pitää olla tehty juuri asiakasta varten, ei markkinoijaa tai myyjää varten. Jos onnistut tekemään relevanttia, kiinnostavaa ja ennen kaikkea auttavaa markkinointia, asiakkaat kyllä tulevat luoksesi. Tällöin olet pinnallisesti ilmaistuna suosittu kohderyhmäsi keskuudessa.

Muista, että vierivä kivi ei sammaloidu. Myynti pitää sinut ja yrityksesi leivässä kiinni ja se on sinun ykkösprioriteettisi. Yritystäsi ei kiinnosta pätkääkään se, että onko tuotteesi hyvä vai huono. Yritystäsi kiinnostaa vain ja ainoastaan se, että kuinka elinvoivainen se on. Onhan Nokiakin muuttanut muotoaan useasti vuosikymmenten aikana. Samalla tavalla sinun että minun on tehtävä vaikeitakin päätöksiä sen suhteen, että millä tavalla leipä tuodaan tehokkaimmalla tavalla pöytään.

Lähtökohtaisesti jokainen yritys on matkalla konkurssiin - se kuuluu yritysten elämänkaareen. Sinun tehtäväsi on vain tehdä tuosta matkasta mahdollisimman pitkä.

Onnea ja menestystä matkallesi!

Näiden 13 vinkin avulla kasvatat myyntiäsi heti!

Usein yrityksillä jää jokin seikka huomaamatta myyntiprosessissa, jolloin jo yhden asian korjaaminen saattaa avata tukoksen ketsuppipullossa. Kotisivujen parantaminen, mainonnan optimointi, suoramyynnin aloittaminen tai asiakkaasta asiakkuuden tekeminen saattavat mullistaa koko myynnin kertaheitolla, eli pienienkin asioiden korjaaminen / muuttaminen / testaaminen voivat olla yrityksen kannalta todella, todella kannattavia. Katso alta 13 vinkkiä, joiden avulla voit parantaa myyntiäsi.

1. Kotisivun optimointi ja muokkaaminen

Kotisivun parantaminen ei tarkoita automaattisesti todellakaan sitä, että kotisivu pitäisi uusia alusta asti. Välillä toki kotisivun uusiminen kannattaa, jos kotisivu on oikeasti jo parhaat päivänsä nähnyt. Kotisivun parantaminen tarkoittaa sitä, että kotisivua optimoidaan siihen suuntaan, että kotisivu tuottaa enemmän liidejä tai myyntiä sinulle. Kotisivun optimointi voi merkitä todella massiivista parannusta mainonnan tuloksiin, koska kotisivu on usein se, joka saa tai ei saa asiakasta ostamaan markkinoitua palvelua. Tästä syystä kotisivun parantaminen on ehdottoman tärkeää tehokkaan markkinoinnin kannalta.

Kotisivun parantamista voit tehdä helposti esim. Google Optimizen avulla. Optimizen avulla voit tehdä kotisivuillesi erilaisia testejä, joiden avulla voit selvittää, että mikä toimii parhaiten ja mikä ei. Parasta Google Optimizessa on, ettei sinun tarvitse tehdä muutoksia itse kotisivuun vaan muutokset tehdään Chrome-selaimen kautta Google Optimizen työtilassa.

Kokeile tätä: tee tuotteesi tai palvelusi myyntisivulle testi, jonka avulla selvität, että minkälainen adjektiivi toimii parhaiten tuotteen tai palvelun kuvauksessa. Tulet varmasti hämmästymään, että jo adjektiivin lisääminen tai vaihtaminen parempaan saattaa vaikuttaa selkeästi konversioiden määrään. Kun tiedät, että mikä adjektiivi saa ihmisiä eniten tekemään konversioita, voit käydä lisäämässä ko. adjektiivinen pysyvästi kotisivullesi, ja voit käyttää samaa adjektiivia mainos- ja myyntiteksteissä.

Jos kiinnostuit Google Optimizesta, ja siitä miten käyttää sitä tehokkaasti hyödyksi, ota meihin ihmeessä yhteyttä ja me kerromme lisää!

2. Facebook-pikseli

Jos teet Facebook-markkinointia eikä sinulla ole vielä Facebook-pikseliä asennettuna kotisivuillesi, asenna Facebook-pikseli kotisivuillesi heti! Facebook-pikseli on ehdoton ilmainen lisävaruste, jolla teet automaattisesti parempaa Facebook-markkinointia.

Facebook-pikseli on lyhyt koodinpätkä, joka kerää kotisivun kävijöistä tietoa Facebookille. Facebook pystyy siis jo automaattisesti optimoimaan mainosten näyttöjä paremmaksi Facebook-pikselin avulla kerätyn datan perusteella.

Jos tarvitset apua Facebook-pikselin asentamisessa kotisivuillesi, ota meihin yhteyttä ja me asennamme sen sinulle ilmaiseksi!

3. Instagram-mainosten optimointi

Näytätkö Facebookissa ja Instagramissa samoja mainoksia? Jos näytät, niin muistathan optimoida tekemäsi mainokset Instagramin Stories -osioon! Voit optimoida IG Stories -mainokset muutamassa minuutissa todella näyttäviksi kokonaisuuksiksi Facebookin Business Managerissa puoliautomaattisesti. Voit vaihtaa värejä, tekstejä yms. ja Business Manager hoitaa loput.

Helppoa, mutta parantaa tuloksiasi heti.

4. Google Ads:n negatiiviset hakusanat

Kun teet Google-mainontaa, haluat varmasti näkyä hakusanoilla, jotka tuottavat sinulle eniten konversioita eli haluamiasi toimenpiteitä, kuten ostoja tai yhteydenottoja potentiaalisilta asiakkailta. Jotkin sanat eivät vain tuota sinulle konversioita, joten ne kannattaa ehdottomasti sulkea pois negatiivisten hakusanojen kautta. Tämä parantaa heti mainoksiesi tuottotehokkuutta, kun mainokset näkyvät silloin, kun ne tuottavat sinulle parhaiten.

Varaa ilmainen Google Ads-auditointi kotisivuiltamme osoitteesta www.innoclub.fi/ota-yhteytta/ ja me selvitämme, että miten voit parantaa Google Ads-mainontaa ihan itse!

5. Google Tag Manager

Kun teet mainontaa, haluat varmasti tietää, että mistä markkinointikanavasta konversioisi tulevat, jotta voit tehdä entistä tehokkaampaa markkinointia. Google Tag Managerin avulla voit seurata tarkemmin, että mikä mainos tai mikä markkinointikanava tuottaa sinulle eniten konversioita. Google Tag Manager voidaan yhdistää Google Analyticsiin, jolloin seuraat konversioiden analytiikkaa yhdestä paikasta eli Google Analyticsistä.

Google Tag Managerin seurantakoodi asennetaan kotisivuillesi ja sen jälkeen Google Tag Managerille kerrotaan, että mitä sen halutaan seuraavan. Kun Google Tag Manager tietää mitä sen tulee tehdä, yhdistetään se Google Analyticsiin ja silloin näet yhdestä paikasta, että miten konversiot markkinoinnissasi kehittyvät.

Google Tag Manager on auttaa sinua tekemään entistä parempia valintoja sen suhteen, että minne markkinointieurot kannattaa sijoittaa.

6. Google Shopping - verkkokauppiaiden taivas

Jos sinulla on verkkokauppa, etkä käytä Google Shoppingia, menetät varmasti myyntiä. Google Shoppingin avulla Google-mainoksesi ovat visuaalisia eli näytät Googlen hakutuloksissa mainoksesi visuaalisessa muodossa eli hakukoneen käyttäjät näkevät suoraan, että minkälaista tuotetta olet myymässä. Google Shoppingin asentaminen vaatii hieman kärsivällisyyttä mutta tässä tapauksessa kärsivällisyys kannattaa.

Jos sinulla on vaatteiden verkkokauppa, visuaalinen mainos Googlessa toimii varmasti kuin häkä. Google Shopping on varmasti yksi tämän vuosikymmenen parhaimmista markkinointikanavista.

7. Facebook-luettelomarkkinointi

Facebookin luettelomarkkinointi on todella tehokas ja puoliautomaattinen tapa tehdä mainostusta Facebookissa. Voit näyttää tuotemainoksiasi automaattisesti sellaisille henkilöille, jotka ovat käyneet jo katsomassa tuotteitasi verkkokaupassasi. Jos henkilö on katsonut verkkokaupassasi tuotetta Y, näkee hän kohta Facebookissa tai Instagramissa tuotteen Y mainoksen, ellei hän ole sitä vielä ostanut. Todella, todella tehokasta markkinointia oikein tehtynä.

Jos tarvitset apua joko Google Shoppingin tai Facebook-luettelomarkkinoinnin asentamisessa, otathan meihin yhteyttä.

8. Suoramyynti

Teetkö mainontaa, mutta et tee mitään suoramyyntiä esim. sähköpostimyynnin tai puhelinsoittojen kautta?

Jos tarvitset myyntiä heti, on puhelinmyynti / puhelinbuukkaus siinä tapauksessa sinulle varmasti paras tapa tehdä tulosta. On turha väittää, että puhelimen käyttö myyntityössä olisi kuollut, sillä se ei ole kuollut. Puhelimen kautta tehtyä myyntityötä voi tehostaa huomattavasti soittamalla jo ennalta sinut tunteville henkilöille, mutta jos tarvitset myyntiä heti, silloin sinun kannattaa vain kylmän viileästi lähteä soittelemaan potentiaalisia yrityksiä läpi.

Voit tehdä samaa asiaa lähettämällä ihan perinteisiä sähköpostiviestejä, mutta usein sähköpostiviesteihin ei ensimmäisellä yrittämällä vastata, jolloin tuloksia ei tule samaa tahtia kuin tekemällä suoria puheluita. Sähköpostimyyntiä tehdessäsi muista aina lähettää muistutusviesti perään, jos asiakkaasta ei kuulu mitään yli viikkoon.

9. Asiakkaasta asiakkuus ja CRM

Tiedätkö kuka on asiakkaasi? Kirjaatko asiakkaasi jonnekin, josta tiedät keitä asiakkaasi ovat, mitä he ovat ostaneet, milloin he ovat ostaneet ja paljollako he ovat tuotteita ostaneet? Jos et kirjaa näitä ylös, ala kirjaamaan niitä ylös heti vaikka Exceliin ellet omaa CRM-järjestelmää eli asiakkuudenhallintajärjestelmää. CRM-järjestelmiä on sadoittain, ilmaisia (esim. HubSpot) ja maksullisia (Pipedrive - edullinen vaihtoehto mutta maksullinen kuitenkin).

Asiakkaasta pitää mahdollisuuksien puitteissa tehdä asiakkuus. Tämä tarkoittaa ihan käytännössä sitä, että yhden tuotteen ostaneesta asiakkaasta tehdään asiakas, joka ostaa sinulta tuotteita jatkossakin. Asiakas ostaa yhden tuotteen, asiakkuus ostaa tuotteita useimminkin.

Fakta on, että pääsääntöisesti tuotteita ja palveluita on helpompi myydä jo olemassa oleville asiakkaille. Tästä syystä olemassa olevia asiakkaita kannattaa palvella aina parhaalla mahdollisella tavalla ja pitää asiakkaisiin sopiva yhteys, vaikka suoranaista myyntiä ei voisikaan heti tehdä.

Sähköpostimarkkinointi olemassa oleville asiakkaille on todella kustannustehokasta ja sitä kannattaa ehdottomasti tehdä, jos sinulla on muitakin tuotteita tai palveluita, jotka voisivat asiakkaallesi sopia. Tästä lisää seuraavassa vinkissä.

10. Markkinoinnin automaatio

Kuten edellisessä vinkissä kerroin, niin olemassa olevista asiakkaista kannattaa pitää hyvä huoli, sillä heidän avullaan voit kasvattaa myyntiäsi todella, todella kustannustehokkaasti. Markkinoinnin automaatiosta on puhuttu jo kovaan ääneen useita vuosia, eikä turhaan. Markkinoinnin automaatio tekee myyntiä puolestasi – yllätys, yllätys – automaattisesti.

Miltä kuulostaisi tällainen skenaario: sinulla on asiakas X, joka on ostanut sinulta palvelun Y. Palvelusi on sellainen, että voit myydä sitä uudelleen ja uudelleen samalle asiakkaalle. Tiedät, että asiakkaasi tykkää palvelustasi, joten hänelle sitä voi myydä jatkossakin. Jostakin syystä asiakas X ei ole ostanut palveluasi vähään aikaan – syy ei ole se, etteikö hän tykkäisi palvelustasi mutta hän on vain kiireen keskellä unohtanut ottaa sinuun yhteyttä. Mitä jos sinulla olisi järjestelmä, joka muistuttaisi asiakkaitasi automaattisesti, jos he eivät ole ostaneet palveluasi vähään aikaan? Kuten varmasti huomasit, niin nyt puhutaan markkinoinnin automaatiosta.

Markkinoinnin automaatio voi hoitaa esim. muistuttamisen puolestasi, se voi tehdä lisämyyntiä puolestasi – markkinoinnin automaatiolla voit kasvattaa myyntiäsi todella reilusti ilman, että sinun tarvitsisi tehdä juuri asialle mitään. Käsittämättömän hieno systeemi lähes jokaiselle markkinoijalla.

11. Blogi- ja asiantuntijatekstit

Blogitekstit ovat todella toimiva keino tehdä yrityksestäsi asiantuntija potentiaalisten asiakkaiden silmissä. Blogitekstit ovat todella monikäyttöisiä ja ne kestävät oikein tehtynä aikaa. Blogitestin teho tulee siinä, että asiakkaitasi kiinnostaa varmasti ilmaiset vinkit ja muu asiaan liittyvä info, jolloin klikkiprosentti esim. Facebookissa hyvin tehdylle blogitekstille on todella korkea, jolloin klikkihinta on taas todella alhainen, joka on toki hyvä asia.

Kun aloitat blogitekstien luomisen, helpoin tapa tehdä hyvää sisältöä on vastata asiakkaittesi yleisimpiin kysymyksiin. Jos edustat parturikampaamoa, hyvä blogiteksti voisi olla esim. ”Tyylikkäimmät hiustyylit vuonna 2020” tai ”Miten valita hyvä hiusvaha eri hiustyypeille?”. Kun vuosi vaihtuu vuoteen 2021, voit käydä päivittämässä tekemääsi blogitekstiä kyseiseen vuoteen sopivaksi, jolloin Google rakastaa sinua. Saat siis ilmaista Google-näkyvyyttä, kun teet blogitekstejä ja päivität niitä ajanmukaiseen henkeen.

Kun teet blogitekstejä, muista mainostaa niitä Facebookissa ja Instagramissa puhtaasti rahalla. Silloin kun olet tehnyt laadukkaan blogitekstin, älä jätä tilaa onnelle sen suhteen, että saako blogitekstisi näkyvyyttä vai ei. Mikään ei ole turhempaa kuin se, että hyvä ja asiakaslähtöinen blogiteksti ei saa ansaitsemaansa näkyvyyttä, jolloin lukumäärät jäävät pieneksi. Muista siis mainostaa blogitekstiäsi aina myös rahalla, vaikka julkaisisit blogitekstin myös ihan normaalina ilmaisena päivityksenä.

12. Juttuvinkit / lehdistötiedotteet

Lehtijutut ovat lähes aina todella toimia myyntikikkoja yrityksillä. Toki sillä ehdolla, että ne ovat yrityksen kannalta positiivisessa sävyssä kirjoitettuja. Kannattaa miettiä, että onko sinulla tiedossa asioita, joiden pitäisi saada huomiota mediassa – jos on, niin niistä kannattaa ehdottomasti tehdä lehdistötiedote tai antaa juttuvinkki suoraan toimitukselle.

Muista, että jos toimit paikallisesti, on lehtijuttu kannattaa olla saman alueen paikallislehdessä. Jos lehtijuttu menee läpi, muista valmistautua siihen parhaalla mahdollisella tavalla. Katso, että kotisivusi toimii ja on se päivitetty, somekanavassasi on ajankohtaista tietoa yrityksestäsi ja yhteystiedot ovat joka paikassa selkeästi näkyvillä. Lehtijuttu on monesti lottovoitto yritykselle, joten ota siitä kaikki ilo irti.

13. Myyntisuunnitelma

Vain 3% yrityksen potentiaalisista asiakkaista on tällä hetkellä ostohousut jalassa etsimässä todella aktiivisesti ratkaisua ongelmaansa. Vain 3%. Lyhyt matikkani kertoo, että potentiaalisista asiakkaista 97% ovat sellaisia, joilla EI ole ostohousuja jalassa vaan he ovat vasta eriasteisissa kiinnostuksen vaiheissa.

Myyntisuunnitelman idea on tehdä asiakkaalle ostopolku, jonka varrelle yritys asettaa ”ansoja” potentiaalista asiakasta varten. Myyntisuunnitelman tavoite on vauhdittaa asiakkaan kulkemista ostopolun varrella siihen kaikkien odottamaan ostohetkeen. Tarkoitus on siis kasvattaa tuota 3% isommaksi sekä saada asiakkaat ostamaan tuotteen sinulta eikä kilpailijaltasi.

Myyntisuunnitelman tehtävä on vastata kysymyksiin: mitä, kenelle, milloin, missä ja miten. Myyntisuunnitelman avulla tiedät tarkalleen mitä tehdä missäkin ostopolun eri vaiheessa, jolloin sinun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin toteuttaa suunnitelmasi. Helppoa, eikö vain?

Mieti asiaa näin:

  1. Mitä teet niille ihmisille, jotka ovat jo ostohousut jalassa etsimässä sinua ja tarjoamaasi – miten saat heidät varmimmin asiakkaaksesi?
  2. Mitä teet heille, jotka etsivät tietoa tuotteestasi ja ovat jo hyvin lähellä ostohousujen pukemista ylle?
  3. Mitä teet niille henkilöille, jotka eivät ole vielä etsimässä tietoa tarjoamastasi mutta ovat sinulle hyvin potentiaalisia asiakkaita?
  4. Ja mitä teet heille, jotka eivät tunne sinua, eivätkä ole vielä etsimässä sinua, mutta ovat sinulle erittäin potentiaalisia asiakkaita, jos vain teet markkinointi- ja myyntityösi hyvin..?

Tuliko mieleen kysymyksiä? Lähetä kysymyksesi minulle osoitteeseen eemil@innoclub.fi ja lupaan vastata siihen mahdollisimman pian hyvän vastauksen kera!

Mitä markkinoija voi oppia The Wolf of Wall Street -leffasta?

The Wolf of Wall Street -leffa (WWS) pitää sisällään äärimmäisen hyvän myyntiin liittyvän viisauden, jota suosittelen kaikille yrityksille koosta riippumatta. Kun itselleni sattuu nk. morkkispäivä, eli lorvikataripäivä, jolloin jään siis sänkyyn lähinnä itkemään maailman ankaruutta, yleensä katson kyseisestä leffasta ainakin sen alkupään, jossa viisaus on hyvin esitetty.

VAROITUS! Teksti sisältää juonipaljastuksia. Niissä saattaa kuitenkin esiintyä karmaisevia virheitä, jotka johtuvat kirjoittajan muistista tai paremman tiedon puutteesta..

WWS on tositapahtumiin perustuva leffa, joka sijoittuu nimensä mukaisesti pörssimaailmaan Wall Streetille. Elokuvan päähenkilö Jordan Belfort nousee köyhistä olosuhteista äärimmäisiin rikkauksiin ja lopulta vankilaan laskemaan tiilenpäitä. Nykyään Jordan Belfort tekee paljon koulutuskeikkoja ympäri maailmaa sekä olenpa nähnyt Instagramissa hänen markkinoivan myös omaa etäkoulutustaankin - muistaakseni kyseistä etäkoulusta Jordan mainosti nimellä "maailman paras myyntikoulutus".

Ryysyistä rikkauksiin

Kun Jordan sai pörssiromahduksen takia potkut Wall Streetiltä, päätyi hän jatkamaan alan hommia nk. penniosakkeiden kautta. Penniosakkeet maksavat nimensä mukaisesti muutamia pennejä ja ostettavat yritykset olivat pääsääntöisesti autotallifirmoja, jotka olivat vähintäänkin epäilyttäviä tai konkurssin partaalla - kyseisiä osakkeita eivät ostaneet rikkaat vaan lähinnä duunaripuolen ihmiset, jotka surkeimmassa tapauksessa sijoittivat koko säästönsä penniosakkeisiin. Kun sijoitetut rahat menivät kankkulan kaivoon, eikä duunareilla ei ollut varaa enää haastaa osakkeiden myyjää oikeuteen, homma sai jatkua, vaikka kyse oli äärimmäisen epäeettisestä myynnistä ja suoranaisesta valehtelusta.

Penniosakkeiden myynnissä oli järkyttävän hyvä kate "oikeisiin" osakkeisiin verrattuna, jolloin hyvälle ja ahneelle myyjälle penniosakkeiden myynti tuntui tilipussissa todella hyvin.

Jordan perusti lopulta oman meklarifirmansa ja loistavien myyntitaitojensa (valehtelutaitojensa) avulla hän sai koulutettua myyntitiiminsä todella, todella tehokkaaksi myyntikoneistoksi. Jo tässä vaiheessa Jordanin kuukausipalkka alkoi hipomaan hyvätuloisten vuosiliksoja.

Jordanin ahaa-elämys syntyi, kun hän ymmärsi, etteivät rikkaat tule koskaan ostamaan heiltä penniosakkeita ilman, että rikkaat olisivat jo valmiiksi heidän asiakkaitaan. Piti keksiä keihäänkärkituote, joka on helposti ostettava ja se saadaan myytyä puhelimessa yhdellä soittokerralla myös rikkaille.

Jordan päätti uudistaa firmansa vastaamaan rikkaiden asiakkaiden preferenssejä niin ulkoasun kuin myös nimenkin puolesta. Kaiken piti näyttää uskottavalta ja henkiä luottamusta.

Kun ulkoiset asiat olivat hoidossa, keihäänkärkituotteeksi valittiin New Yorkin pörssin suosituimpia osakkeita, jolloin niiden ostamista ei juuri tarvinnut perustella Yhdysvaltojen rikkaimmalle prosentille. Keihäänkärki, tai sisäänheittotuote toiselta nimeltään, toimi äärimmäisen hyvin. Keihäänkärkituotteella saatiin tehtyä tehokkaasti uusasiakashankintaa, joka toimii pohjana kaikelle muulle myyntityölle.

Keihäänkärkituote ei ole se, millä tehdään rahaa. Sen tarkoitus on saada ihminen mahdollisimman helposti tulemaan asiakkaaksi, jolloin luottamusta päästään rakentamaan. Kun asiakas oppi luottamaan Jordanin meklareihin, myös älyttömimmät "sijoitusideat" alkoivat mennä läpi: vanhoille asiakkaille alettiin myymään penniosakkeita älyttömällä katteella.

Kun luottamus oli rakennettu, luottamusta käytettiin härskisti hyväksi myymällä kuraa, johon hyväuskoiset ostajat saattoivat sijoittaa jopa miljoonia dollareita - tuottosuhde oli pääsääntöisesti aina täysin negatiivinen. Muun muassa näistä syistä Jordan sai FBI:n peräänsä ja lopulta hän pääsi täyshoitoon muutamaksi vuodeksi.

Mitä tästä voidaan oppia? Ensinnäkin, älä huijaa tai käytä ketään hyväksi. Toiseksi, luo keihäänkärkituote.

Keihäänkärkituotteen luominen

Keihäänkärkituotteen löytäminen ei aina ole helppoa, varsinkaan palveluliiketoiminnassa tai uuden verkko-/kivijalkakaupan alkutaipaleella. Mutta keihäänkärkituotteen etsiminen on äärimmäisen tärkeää, kun halutaan kasvattaa yrityksen myyntiä. On täysin turhaa lähteä myymään tuotetta, jota on todella vaikea myydä uusille asiakkaille, sillä se aiheuttaa vain harmaita hiuksia ja unettomia öitä. Sen sijaan hyvän keihäänkärkituotteen luominen tekee uusasiakashankinnasta helppoa, tai kohtuullisen helppoa, sekä se kasvattaa nopeasti omien asiakkaiden määrää, jolloin lisämyynti pääsee näyttämään todelliset voimansa.

Mitä hyvä keihäänkärkituote pitää sisällään?

Keihäänkärkituote on asiakkaalle helppo ostaa. Ostopäätöksen voi tehdä nopeasti ja se on asiakkaalle ainakin lähes "riskivapaa".

Keihäänkärkituotteen myynnissä on tärkeää hoksata myös se, että et myy sitä väärille asiakkaille. Väärä asiakas on yleisesti sellainen, joka ei tule koskaan ostamaan mitään muuta ja on muutenkin vaikean oloinen kumppani.

Oikea asiakas on sellainen, joka sopii teidän kasvustrategiaan hyvin ja jolle on ilo myydä lisää.

Myyntiprosessi kuntoon

Kun käytät keihäänkärkituotetta, sen tarkoitus ei lähtökohtaisesti ole olla mikään järkyttävien katteiden ja mammonan esiintymä - jos se sitä kuitenkin on, onnittelen hyvin lämpimästi.

Tärkeintä on, että saat uusia, hyviä asiakkaita lisää ja pääset onnistuneen ensimyynnin jälkeen myymään näille jo olemassa oleville asiakkaille lisää. Lisämyynnissä on se kate ja mammona mitä lähdetään rakentamaan.

Kun luot keihäänkärkituotetta, se ei välttämättä onnistu ensimmäisellä kokeilukerralla. Jos keihäänkärkituote ei toimi, vaikka sille on annettu reilu mahdollisuus, se pitää "tappaa" ja keksiä uusi keihäänkärkituote.

Yleisimmät syyt keihäänkärkituotteen epäonnistumiselle ovat:

Kun keihäänkärkituote on saatu myytyä uudelle asiakkaalle, sen jälkeen alkaa itse show time. Nyt pitää näyttää, että olet luottamuksen arvoinen. Kun tämäkin vaihe on selätetty ja asiakas on sinuun tyytyväinen, anna palaa lisäämyynnin osalta! Mieti, että mitä voisit myydä, jotta asiakas olisi entistä tyytyväisempi. Tämä on loputon kierre, joka toivottavasti hyvien valintojen seurauksena johtaa siihen, että asiakas alkaa todella äänekkääksi faniksi, jonka kautta saat lisää uusia asiakkaita.

Jos saat tämän prosessin toimimaan, onnittelen jälleen hienosta työstä.  Nyt tie on todellakin avoinna suuriin asioihin. Tämän jälkeen prosessi toimii kuin junan vessa ja vessapaperina voit käyttää halutessasi ja kostoksi Kim Väisäsen kirjaa "Väärää yrittämistä", sillä nyt teet täysin oikeaa ja Suomen taloustilanteeseen kaivattua yrittämistä.

Ja näin pienenä varmistuksena sanottakoon, että Väisäsen kirjan käyttäminen vessapaperina oli vitsi, sillä kyseessä on oikein hyvä opus, jota suosittelen lämpimästi kaikille. Pahoittelen huonosta vitsistä.

Tsemppiä!

#dotherightmarketing

Markkinoinnin trendit vuonna 2021

Markkinoinnin tehtävä on jatkossakin tuottaa yritykselle rahaa, mutta tavat, joilla markkinointia tehdään, muuttuvat. Muutosta edesauttaa GDPR-lainsäädäntö, joka tulee lyömään kapuloita rattaisiin datajohdetun markkinoinnin näkökulmasta. Dataa saadaan kyllä entistä enemmän ja entistä tarkemmin, mutta datan käyttäminen esim. Facebookissa automatisoidusti vaikeutuu entistään.

Edeltävän lauseen prosessointi kannattaa aloittaa heti ja sen syvällinen ymmärtäminen on avain oikeisiin päätöksiin vuonna 2021.

Toinen trendin suunnannäyttäjä on iso K eli korona. Tämä tarkoittaa enemmän ja enemmän sitä, että yrityksen pitää jollain tavalla ymmärtää viedä yritystä digikanaviin – edes joiltain pieniltä osin.

Muutamia faktoja:

Jos nuo luvut eivät hetkauta tai pystyt edelleen kiistämään digitalisaation ja sen luoman megatrendin, olet Gordon Ramsayn sanoin in denial. Digitaalisuus ei ole enää uskon asia, vaan se on karu ja ylitsepääsemätön fakta, jota vastaan ei yhdenkään yrittäjän kannata tapella – sen tappelun häviät. Jos tätä väitettä vastaan tappelee, argumentit ovat todella huonot ja luultavasti täysin subjektiiviset, ei objektiiviset kuten niiden pitäisi olla.

Fiksu yrittäjä pyrkii löytämään digitaalisuudesta oman väylänsä menestyä.

Äläkä käsitä väärin, kivijalkakauppaa ei tarvitse sulkea digitalisaation vuoksi. Sinun tehtäväsi on vain löytää sinulle sopiva tapa tavoittaa ja myydä ihmisille digikanavien kautta. Pienimmillään kyse on siitä, että käytät Facebookia mainostusvälineenä tai sinulla on hyvä, myynnillisesti toimiva verkkosivusto. Digin ei kuitenkaan tarvitse määrittää yrityksen olemassaoloa.

Isommassa mittakaavassa digitaalisuus voi tarkoittaa sitä, että koko yritys on pelkästään digissä – yrityksellä ei ole yrittäjän kotiosoitteen lisäksi mitään muuta fyysistä osoitetta: asiakkaat ostavat, saavat asiakaspalvelunsa ja kuluttavat tuotteen tai palvelun täysin digissä.

Elämää on digin ulkopuolella ja se pitää ehdottomasti muistaa. Korona on vain karu esimerkki siitä, kuinka se voi ajaa ihmiset, yritykset ja valtakunnat polvilleen. Se on inhimillinen tragedia jokaiselle, joka on joutunut isossa mittakaavassa kokemaan koronan vaikutukset.

Yrittäjä on voinut suojautua koronan pahimmilta vaikutuksilta sillä, että on digikanavissa aktiivinen. Pitää kuitenkin muistaa, ettei kukaan ole tehnyt verkkokauppaa vuonna 2019 sillä ajatuksella, että ”suojaudunpas tässä epidemiasta perustamalla verkkokaupan”.

Seuraavaksi markkinoinnin trendeihin.

CONTENT IS THE KING – JÄLLEEN KERRAN

2000-luvun puolivälin paikkeilla alettiin jo puhumaan siitä, että sisältöjen merkitys kasvaa markkinoinnissa. Blogitekstit tulivat ryminällä osaksi yritysten markkinointityötä. 2010-luvun puolivälissä katseet alkoivat kääntyä kohti datajohdettua digimarkkinointia, jossa edelläkävijät pyrkivät automatisoimaan prosessejaan siten, että markkinointitoiminnot toimivat jopa täysin datan pohjalta ja automaattisesti. Facebook-pikselin käyttö on tästä oikein hyvä esimerkki, sillä se optimoi mainonnan tavoittamaa kohderyhmää jopa täysin automaattisesti tuloksien mukaan.

Edellä oleva maailma on tulossa ainakin osittain päätökseensä.

Erityisesti GDRP tulee sotkemaan automatisoidun ja datajohdetun markkinoinnin kujanjuoksua. Jos GDPR-lainsäädäntö tulee tiukentumaan, enää silloin ei riitä se, että asiakkailta kysytään lupa näiden Facebook-pikselien ja muiden vastaavien käyttöön. Silloin markkinoija palaa aikaan, jolloin työ oli isolta osin manuaalista.

Sisältöjen tekeminen tulee tässä skenaariossa korostumaan yli kaiken. Sisältöjen tehtävä on rakentaa luottamusta asiakkaaseen – kun asiakas haluaa saada tietoa tai ymmärtää jonkun asian paremmin, sinä asiantuntijana haluat saada oman äänesi kellonajasta huolimatta kuuluville.

Sisällöt ovat tapa näkyä ja kuulua asiakaslähtöisesti eli ei-tyrkyttäen. Sisältöjen avulla sinä annat asiakkaalle tilan ja ajan herättää mielenkiinto asiaasi kohtaan. Kun luottamus asiakkaaseen saadaan synnytettyä, on myyntityö huomattavasti helpompaa, kun asiakas on jo lähtökohtaisesti innostunut asiastasi ja hän ymmärtää tarpeensa.

Vaikka maailma ei vielä GDPR:n takia päätyisikään siihen tilanteeseen, että Facebook-pikselit kiellettäisiin kokonaan, on sisältöjen tekeminen omalle verkkosivustolle äärimmäisen järkevä teko. Jos aloitat sisältöjen teon vasta siinä kohtaa, kun analytiikkapikselit on kielletty, on sieltä pitkä matka hyviin tuloksiin.

Kun aloitat sisältöjen teon nyt, pääset vielä hyötykäyttämään pikseleitä täydellä tai lähes täydellä teholla, jolloin romahdus ei ole niin suuri, kun tämän skenaarion aika koittaa.

Kuten säästämisessä, myös tässä: tärkeintä on aloittaa mieluummin tänään kuin huomenna.

VERKKOSIVUSTON MERKITYS VAIN KASVAA

Koko 2010-luvun verkkosivusto on ollut se paikka, johon kaikki tiet tulisi johtaa. Enää ei riitä se, että verkkosivusto on olemassa, vaan jo useamman vuoden ajan verkkosivuston tehtävänä on ollut tuottaa kauppaa. Tämä tulee vain korostumaan.

Kun ihminen tulee verkkosivustolle, on hän lähtökohtaisesti kiinnostunut yrityksestäsi jollain tasolla. Ensimmäinen tehtävä ensimmäisessä kohtaamisessa (kun ihminen tulee ensimmäisen kerran verkkosivustollesi) on, että potentiaaliselle asiakkaalle jää positiivinen mielikuva yrityksestäsi. Positiivinen mielikuva liittyy visuaalisiin seikkoihin sekä muuhun viestintään mitä teet – ei pelkästään myytävään tuotteeseen tai sen hintaan.

Kun saat ihmisen tulemaan verkkosivustollesi, älä päästä häntä tyytymättömänä pois. Tämä on äärimmäisen tärkeää varsinkin tulevaisuudessa. Jo nyt koronan takia hinnat ovat digimarkkinoinnissa nousseet ja kilpailu on samalla myös kiristynyt, minkä takia on tärkeää, että kun asiakas saadaan mainonnan avulla tulemaan verkkosivustollesi, ei rahaa heitetä hukkaan, vaan asiakasta pyritään verkkosivustolla palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla 24/7.

Verkkosivuston toimivuus myynnin kannalta ei ole mikään arpa- tai tunnepeli, vaan verkkosivuston tehokkuutta pitää seurata, analysoida ja kehittää. Verkkosivusto ei ole koskaan valmis – verkkosivustoa tulee aina kehittää entistä tehokkaammaksi myyntikoneeksi.

TIETOTURVA

Kuten aiemmin huomattiin, digitaalisuus on jo täällä. Myös rikolliset ovat astuneet laivaan samalla ovenavauksella.

Suomessa tapahtuu päivittäin tietomurtoja, joita kukaan ei huomaa. Tietomurrot kohdistuvat isojen järjestelmien lisäksi pelkkiin sähköpostitileihin – nekin toki ovat itsessään myös aika isoja järjestelmiä. Suomessa sähköpostimurtojen kautta tapahtuneet rötökset ovat summissa mitattuna isolta osin pieniä, mutta myös isoja summia on saatu kähvellettyä.

Yksi tällä hetkellä suosituimmista tavoista kähveltää rahat on, että rikollinen hakkeroi sinun tai asiakkaasi sähköpostiin ja opettelee teidän välisen tavan kommunikoida. Tämän jälkeen rikollinen lähettää sinulle täydellisesti naamioidun sähköpostin oman sähköpostitilinsä kautta, mutta erona asiakkaan ja sinun väliseen keskusteluun on vain se, että rikollinen ohimennen heittää tilinumeron muuttuneen ja pyytää maksamaan seuraavan laskun sinne.

Tämän jälkeen rahat ovat luultavasti kadonneet iäksi. Tehtyä virhettä ei huomata kuin vasta siinä kohtaa, kun oikean laskun lähettäjä lähettää maksumuistutuksen.

Mitä tekemistä tietoturvalla on markkinoinnin kanssa? Asiakaspalvelu, luotettavuus ja ammattimaisuus. Onkin siis äärimmäisen tärkeää, että yritys on luotettava kaikissa asiakkaan kanssa käydyissä keskusteluissa. Jos missään, niin digimarkkinoinnissa luotettavan ja turvallisen kuvan antamisen tärkeys korostuu.

Haastattelemani ICT-asiantuntija kertoi, että helpoin tapa suojata tilit – niin sähköpostit kuin myös muut tilit – on monivaiheinen kirjautuminen.

ASIAKASPALVELU

Asiakaspalvelu ei ole enää pelkkää ihmisten välistä keskustelua. Yrityksen kannattaakin pyrkiä siihen, että asiakas löytää haluamansa tiedon ilman työvoimaa kuluttavaa asiakaspalvelua.

Kun ihminen saadaan vierailemaan yrityksen verkkosivustolla, asiakas pitäisi pystyä ohjaamaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti kohti asiakkaan haluamaa tietoa tai asiaa.

Tärkeäksi asiaksi muodostuu se, että miten verkkosivuston rakenne on suunniteltu ja tarvitaanko sivustolle esimerkiksi chatbottia tai ihan ihmisen operoimaa chat-palvelua, joka on hoidettu joko firman sisältä käsin tai sitten ulkoistettuna palveluna.

Koska digimainonta tulee itsessään olemaan entistä kalliimpaa, kiitos kasvaneen kilpailun ja GDPR:n, pitää verkkosivuston vastata jokaisen potentiaalisen ostajan toiveisiin mahdollisimman hyvin. Tämä näkyy siis verkkosivuston osalta myös siinä, että itse verkkosivuston käyttökokemus on itsessään jo osa asiakaspalvelua.

Mitä paremmin saat verkkosivustosi toimimaan asiakaspalvelun osalta, sitä paremmin ja kustannustehokkaammin tulet saamaan myös kauppaa.

ANALYTIIKKA

Vaikka analytiikan käyttö mutkistuu ns. kolmannen osapuolen analytiikkasovellusten kanssa, on tärkeää tietää, mikä omalla verkkosivustolla toimii ja mikä ei – mikä johtaa kauppaan tai yhteydenottoon ja mikä ei.

Google Analytics 4 – perinteisen Google Analyticsin jälkeläinen – antaa tämän hetken bugeistaan huolimatta parempaa tietoa kuin mitä edeltäjänsä pystyi antamaan. Edelleen analytiikassa korostuu se, että älä vertaa eri analytiikkasovellusten lukuja keskenään vaan seuraa trendejä: paraneeko asia, huononeeko asia vai mitä tapahtuu. On toisarvoista verrata eri analytiikkasovellusten lukuja keskenään, jos trendit ovat kuitenkin samat. Täydellistä analytiikkajärjestelmää ei kannata tavoitella.

Mittasit verkkosivustosi toimivuutta millä analytiikkasovelluksella tahansa, tärkeintä on, että teet mittauksia systemaattisesti, ja asetat itsellesi tilanteeseesi sopivat ostoprosessin tavoitteet ja välietapit, joita lähdet mittaamaan. Analytiikan ilo ei ole itsessään analytiikassa, vaan siinä, että pystyt sen avulla tekemään rationaalisia ja relevantteja päätöksiä, joiden avulla pystyt kasvattamaan myyntiäsi.

Muista, että ei ole olemassa yksittäistä kaavaa, jonka mukaan sinun pitäisi seurata juuri tiettyjä mittareita.

Jos olet vasta startannut yrityksesi, on ihan perusteltua seurata, että paljonko kävijöitä sivustollasi käy ja kasvaako kyseinen lukema. Jos taas sivustollasi käy kuukausittain tuhansia ihmisiä, on tärkeää mitata, että mikä on konversioprosentti ja mistä konversioita tuova liikenne on peräisin. On myös syytä seurata, että moniko kävijöistäsi on ns. palaavia kävijöitä ja ketkä ensikertalaisia.

Lopulta edellä mainituista mittareista ja muutamasta sadasta muusta vaihtoehdosta valikoit juuri sinun tilanteeseesi sopivan mittariston, jota seuraamalla lähdet kehittämään omaa verkkosivustoasi ja markkinointiasi. Kaikkea ei tarvitse mitata – tilanteeseesi sopivat relevantit mittarit ovat sen ydintä.

Kun mittaat systemaattisesti ja analysoit saamiasi lukuja oikein, johdat samalla markkinointiasi järkiperusteisesti – et perstuntumalla.

ETÄMYYNTI

Koronan takia etäpalaverit ovat tulleet räjähdysmäisellä tavalla mukaan myyntiprosesseihin. Lähtökohtaisesti ei ole järkeä ajaa 350 kilometriä pelkän ensitapaamisen takia. On täysin ymmärrettävää, ettei kaikille aloille etämyynti käy mutta toisaalta kannattaa miettiä, että olisiko joku osa-alue myyntiprosessissa sellainen, että se voitaisiin viedä digiin.

Suomessa etämyynnin pioneeri on myyntitoimisto Taanila, joka on luonut useille asiakkaillensa kustannustehokkaita malleja, joiden kautta myynnistä aiheutuvia kustannuksia vähennetään ja toisaalta myyjien tehokkuutta lisätään – suosittelen tutustumaan eritoten asiantuntijaorganisaatioissa!

Etämyynnin hyviä pointteja ovat ehdottomasti sen kustannustehokkuus, sillä aikaa mene matkusteluun, kilometrikorvauksista puhumattakaan. Kun ihmiset eivät ole nenät vastakkain fyysisesti, luottamuksen rakentamiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Yksi ehkä helpoin ja olennaisin tapa luottamuksen rakentamiseen on webkameran käyttö – usein puhutaankin, että jos et kameraa käytä palaverin yhteydessä, kaupan saanti on vaikeaa. Tämä on hyvin usein näin. Myös tiukka myyntimateriaali on hyvä tapa saada toinen osapuoli hyvin mukaan palaverin aiheeseen.

Teit etämyynnin kanssa miten tahansa, tärkeää on, että yrität saada edes jonkun osan myynnistäsi digitalisoitua. Digitaalisuus vain luo kustannustehokkuutta, jota monilla aloilla kaivataan kipeästi.

ASIAKKUUDENHALLINTA

Pk-firmojen ehkä yleisin puute on asiakkuudenhallinnan kautta tapahtuma lisämyynti. Tämä on äärimmäisen valitettava ja harmillinen asia, koska sen avulla voidaan tehdä todella, todella kustannustehokkaasti myyntiä olemassa oleville asiakkaille.

Kun uusasiakashankinnan kulut kasvavat, on todella tärkeää palvella jo olemassa olevia asiakkaita niin hyvin, että lisäkaupan saaminen on sitä kautta todennäköistä. Viimeksi tänään sain loistavan viestin palveluntarjoajaltani, jossa kyseltiin kuulumiset ja palvelusta saadut tulokset / mielipiteet. Toki tämän hyvän asiakaspalvelun tarkoituksena on saada asiakas lopulta ostamaan enemmän, kun hän samalla tulee paljastaneeksi omat tarpeensa ja halunsa.

Se, että asiakkuudenhallintajärjestelmä pitää sisällään markkinoinnin automaation, ei ole yhtään huonompi juttu – vaan oikeastaan edellytys täysimääräisellä ja kustannustehokkaalle lisämyynnille. Tämä toteutuu eritoten b2c-liiketoiminnoissa mutta myös b2b:ssä.

Mitä paremmin hoidat asiakaspalvelun ja yhteydenpiton, sitä paremmin tulet saamaan kauppaa, kunhan myyty tuote tai palvelu on vastannut asiakkaan odotuksia.

Konkreettinen muistilista vuoden 2021 asioista:

Vuosi 2021 tulee olemaan monellakin tapaa mielenkiintoinen – milloin saadaan rokote, mitä tapahtuu GDPR:lle, lähteekö talous mihin suuntaan, kyykkääkö yli ymmärryskyvyn mennyt osakemarkkina nyt kunnolla, meneekö Facebook kiinni Euroopassa, saadaanko TikTok myytyä jenkeille? Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja millään ei ole mitään väliä. Filosofiaa.

Tästä syystä oma pesä pitää rakentaa nyt huolella. Verkkosivusto on ainoa asia, jonka yritys voi internetissä omistaa. Silmänräpäyksessä somekanavat voivat laittaa tilisi kiinni ja miljoonat seuraajat ovat samalla kadotettu.

Painotan: internetissä sinä ja yrityksesi omistatte vain oman verkkosivustonne. Panosta siihen. Ymmärrä panostaa siihen mieluummin nyt kuin huomenna. Se on paras ja tärkein myyjäsi digimarkkinoinnissa.